Työntekijöiden sitouttaminen ja kannustinjärjestelmät

Yrityksen henkilöstö on yrityksen tärkein menestystekijä. Osaavista ja hyvin verkottuneista työntekijöistä sekä vaikuttajista, joita voisi kutsua sosiaalisen median aktivisteiksi, kannattaa pitää kiinni. Työntekijöiden sitouttaminen ja henkilöstön sitouttamisstrategian luonti on tärkeä osa menestyvän yrityksen “perustuksia”. Kilpailu hyvistä työtekijöistä on kiristymässä, kun töissäkäyvien määrä vähenee lähivuosina. Olipa yrityksen johdon visio miten hieno tahansa, sen toteutus ontuu pahasti, […]

Lue artikkeli