Vision Law

Riitojen ratkaisut

Asianajotoimistollamme on yksinkertainen visio: Ystävällisen palvelun lakimiehemme auttavat asiakkaitamme arjessa, niin ylä- kuin alamäessäkin pyrkien aina sovinnolliseen ratkaisuun. Avustamme asiakkaitamme kaikenlaisissa oikeudellisissa riita-asioissa ennen oikeudenkäyntiä sekä sen aikana. Parhaan lopputuloksen saavuttaminen edellyttää aina peräänantamatonta asiakkaan edun ajamista, erikoisosaamista sekä huolellista perehtymistä yksittäisen tapauksen erityispiirteisiin ja tosiseikkoihin.

Riitojen ratkaisukeinoja ovat oikeudenkäynnit tuomioistuimissa ja vaihtoehtoiset keinot, kuten välimiesmenettely ja erityinen sovintomenettely.

Riita-asioissa on tärkeää ottaa yhteyttä asianajajaan hyvissä ajoin vahinkojen syntymisen minimoimiseksi. Kartoitamme aina asiakkaan puolesta, onko asianajajan palkkioon mahdollista saada apua päämiehen oikeusturvavakuutuksesta.

Oikeudenkäynnit yleisissä tuomioistuimissa
Riitajuttuja ei voiteta pelkällä juridiikalla. Juridisen substanssiosaamisen lisäksi avustajan on vedottava oikeisiin asioihin prosessissa ja esitettävä päämiehensä argumentit oikeudelle selkeästi ja hyvin jäsennettynä.
Lakimiehen on myös tunnistettava jutun lopputuloksen kannalta merkitykselliset oikeusongelmat, arvioitava päämiehen mahdollisuuksia asiassa, valittava oikea taktiikka sekä selvitettävä päämiehelle prosessiin liittyvät riskit

Välimiesmenettely
Välimiesmenettely perustuu osapuolten väliseen sopimukseen välimiesmenettelystä ja siinä riidan ratkaisee yleensä lopullisesti välimiesoikeus. Välimiesmenettelyn etuina ovat nopeus ja se, että kuluja säästyy, kun asia käsitellään vain kerran. Lakimiehemme ovat hoitaneet useita välimiesmenettelyitä.

Sovintomenettely
Yritysten välisissä riidoissa ns. sovintomenettely on yleistä. Menettely perustuu osapuolten tahtotilaan ja sopimukseen. Osapuolten määrittelemä taho asettaa ulkopuolisen henkilön sovittelijaksi. Tavoitteena on käydä asia nopeasti läpi sovittelijan johdolla ja löytää hyvä ratkaisu käsillä olevaan riitaan.

Osaaminen YhdistääTM  Asianajotoimisto Vision

1
Hei, kuinka voimme auttaa? Kerro asiasi - lakimies vastaa mahdollisimman pian :)
Powered by