Vision Law

Yksityiset

Hyvä asianajaja on asiantunteva, jämäkkä, kuunteleva ja vakuuttava puhuja. Hyvän lakimiehen löydät VisionLaw asianajotoimistosta. Yksityishenkilöiden lakipalvelumme pitävät sisällään ihmisten jokapäiväisten elämää koskettavien tilanteiden- mutta myös hankalien ja monimutkaisempien asioiden hoitamista ja ratkaisua. Olemme erikoistuneet etenkin kiinteistö- ja asuntokaupan vastuita koskeviin, esimerkiksi kosteus- ja homevaurio, tapauksiin, perhe- ja jäämistöoikeuteen, kuten avioero, ositus, lasten huolto- ja tapaamisriidat, perunkirjoitus, perintö, pesänselvitys, perinnönjako tai testamenttiasiat. Lakimiehemme hoitavat rutinoituneesti myös yksityishenkilöiden vahingonkorvausasioihin liittyviä toimeksiantoja ja kuluttajariitoja sekä ulkomaalaisasioita, esimerkiksi valituksia hallinto-oikeuteen.

OIKEUDENKÄYNTI  JA ASIANAJAJA

Riita-asiat pyritään aina ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse sovittelemalla mutta aina se ei kuitenkaan ole mahdollista. Avustamme oikeudenkäynneissä ja riitojenratkaisussa niin yksityisiä kuin yrityksiä. Suurin osa yksityisten oikeudenkäynneistä koskee asuntokauppariitaa, esimerkiksi home- tai kosteusongelmaa tai radonin esiintymistä. Avioerotilanteessa esiin nousevat lapsen huolto-, tapaamisoikeus- tai elatusasiat. Oikeudenkäynti riita-asiassa voi liittyä myös sopimusrikkomukseen tai vahingonkorvausasiaan.

Rikosasia taas tarkoittaa syytetyn avustajana toimimista tai asianomistajan eli rikoksen uhrin avustamista. Tyypillisä rikosasioita ovat varkaus ja anastus, pahoinpitely, lähestymiskielto, tappo, liikenteen vaarantaminen ja rattijuopumus, veropetos, velallisen rikos, kavallus ja kirjanpitorikos. Lakimieheemme on hyvä ottaa yhteyttä heti rikoksen tapahduttua mutta viimeistään rikoksen esitutkintavaiheessa.

Perhe ja perintöasiat koostuvat esimerkiksi avioeroasioista, joihin liittyy usein myös omaisuuden jako eli ositus, lasten huolto, lasten elatus, tapaamisoikeus ja asumiskysymykset. Lisäksi autamme asiakkaitamme perunkirjoituksissa, pesänselvityksissä ja perinnönjaoissa. Laadimme myös avioehtosopimuksia ja testamentteja. Käänny luottamuksella lakimiestemme puoleen, mikäli sinulla on perhe- ja perintöoikeudellisia kysymyksiä.

Oikeudenkäynti on asia, jossa tarvitaan kokenut ja hyvä lakimies avustajaksi. Asianajajan pitää osata niin riidan aineellinen puoli kuin myös oikeudenkäynnin prosessuaalinen puoli. Oikeudenkäyntiin on usein mahdollista saada maksuton oikeudenkäynti eli oikeusapu. Myös kotivakuutusten oikeusturvavakuutukset kattavat niin riita- kuin rikosasioiden hoitamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Olemme tehneet lakiasioiden hoitamisen asiakkaillemme helpoksi ja samalla madalsimme kynnystä hoitaa aina tarvittavat ja mieltä painavat asiat kuntoon. Lakikauppa on asianajopalveluiden uusi verkkokauppa. Sieltä saat varattua etätoimeksiantoja, kuten sähköpostitse tapahtuvia asiakirjojen ja sopimusten laadintaa, asiakirjan laadinnan verkossa yhdessä kokeneen lakimiehen kanssa tai puhelinneuvottelun. Toki ajanvaraus toimistollemmekin onnistuu Lakikaupan kautta. Ei enee turhia käyntejä lakitoimistossa, hoida asiasi Lakikaupan kautta ja säästät aikaa ja rahaa.

Meille on aina tärkeintä asiakkaittemme tyytyväisyys meiltä saamaansa palveluun ja siksi palvelemmekin asiakkaita muita lakitoimistoja paremmin ja digiajan mahdollistavia uusia työtapoja hyödyntäen.