Vision Law

Urheiluoikeus – palvelut

VisionLaw Sports palvelun kautta tarjoamme kokonaisvaltaisia oikeudellisia palveluita urheiluseuroille. Palvelupaketti räätälöidään aina kunkin seuran tarpeita vastaavaksi ja tyypillisesti se sisältää mm. seuraavia asioita:
Seuran sääntöjen ja toimintatapojen päivitys, seuratoimijoiden vastuukysymykset, henkilötietoasioiden ja EU:n tietosuoja-asetuksen konsultointi, avustaminen kokous- ja neuvottelutilanteissa, pöytäkirjojen laatiminen, kurinpitovastineiden ja -valitusten laatiminen, vedonlyönti- ja dopingkysymykset, sponsorisopimusten sekä muiden sopimusten tarkastaminen, seurakoulutukset ja luennot.

VisionLaw Sports auttaa:

1. Seurajohtoa ja hallitusta

 • Asioiden sujuvassa, asiantuntevassa ja lainmukaisessa hoitamisessa.
 • Seuran yhteisten toimintatapojen kehittämisessä.
 • Seuran hallinnon ja talouden suunnittelussa.
 • Tarjoten avun kokouksiin, palavereihin ja neuvotteluihin; myös online.

 

2. Pelaajia, valmentajia ja vanhempia

 • Tarjoten tukea joukkueenjohtajille ja rahastonhoitajille.
 • Varmistaen pelaajien ja valmentajien oikeuksien turvaamisen ja
 • huolehtien seuran jäsenten tasapuolisesta kohtelusta.

 

3. Suhteessa yhteistyökumppaneihin ja sidosryhmiin

 • Takaamalla toimivat sopimuskäytännöt ja yhteistyömuodot.
 • Varmistamalla hyvän yhteistyön sekä minimoimalla riskit ennakkoon.
 • Lisäten seuran houkuttelevuutta uusilla toimintatavoilla ja yhteistyömuodoilla.
 • Sovittamaan yhteen seuran ja joukkueiden sponsoreiden näkemykset ja toiveet.

 

Asioiden ammattimainen hoitaminen ja ihmisten hyvinvoinnista huolehtiminen ovat menestyvän urheiluseuran perusta!