puh. 010 567 8808
puh. 040 123 9111
Vision Law

Vastuullisuus

 

Vastuullisuuden huomioon ottaminen yrityksen toiminnassa voi tuntua haastavalta sillä sen mukanaan tuomat velvoitteet koetaan usein raskaiksi ja vaikeiksi ymmärtää. Vastuullisuus ja kestävä kehitys on yrityksille myös mahdollisuus, esimerkiksi viestinnässä tai brändäyksessä. Vastuullisuuteen liittyy paljon ohjaavaa, ei juridisesti velvoittavaa ohjeistusta. Erilaiset standardit ja raportit luovat vastuullisuussisältöä yrityksiin ja tekevät vastuullisuutta näkyväksi. Tunnetuin standardi Suomessa ISO26000 ja raportointiin GRI-ohjeistus (Global Reporting Initiative).  Asianajotoimisto VisionLaw tuntee kestävän kehityksen juridiikan asettamat vaatimukset ja pystyy auttamaa yrityksiä vastuullisuusasioissa.

 

Mistä vastuullisuus koostuu?

Vastuullisuus ja kestävä kehitys yrityksissä voidaan jakaa taloudelliseen vastuullisuuteen, sosiaaliseen vastuullisuuteen ja ympäristövastuuseen. Lainsäädännössä on paljon sääntelyä erilaisista yrityksiä kohtaavista vastuista. Lainsäädäntö on kuitenkin vain perusta, jonka päälle yritys voi rakentaa oman näköistä vastuullisuuttaan.

 

Taloudellinen vastuullisuus ja vastuu

Taloudellinen vastuullisuus tarkoittaa vastuuta erilaisia sidosryhmiä kohtaan, kuten henkilöstö, rahoittajat, asiakkaat, kyse on rahavirtojen jakaantumisesta. Kyse on myös yrityksen toimintaedellytysten, kuten palkkojen, vuokrien ja hankintojen turvaamisesta. Taloudellisen vastuun osalta lainsäädännössä ei useinkaan ole tiukkoja säädöksiä. Osakeyhtiölaki, kirjanpitolaki, konkurssilaki, yrityssaneerauslaki ja kilpailulaki sääntelevät välillisesti myös vastuullisuus ja kestävän kehityksen asioita.

 

Sosiaalinen vastuullisuus ja vastuu

Yrityksen sosiaalinen vastuullisuus koostuu seuraavista alueista:
  • Toiminta-alueen ihmisten hyvinvointi ja hyvinvoinnin edellytykset
  • Henkilöstöjohtaminen
  • Työhyvinvointi
  • Ihmisoikeudet

Yrityksen sosiaalista vastuuta säätelee kattava lainsäädäntö.

Ympäristövastuu ja kestävä kehitys

Yrityksen ympäristövastuu tarkoittaa sen toiminnan vaikutusta luonnolle ja muulle ympäristölle sekä yrityksen toiminnan välillisiä vaikutuksia yrityksen asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kautta. Kestävän kehityksen vastuullisuudessa on kyse siitä, että yritystoiminnassa otetaan tasavertaisesti huomioon ympäristö, talous ja ihminen mukaan lukien ihmisoikeudet. YK on julkaissut kestävän kehityksen tavoitteet.

Asianajotoimisto VisionLaw on konsultoinut ja kouluttanut yrityksiä kestävän kehityksen asioissa. VisionLaw on myös EGLA:n virallinen partneri. EGLA on asiantuntijaorganisaatio, joka auttaa yrityksiä kestävää kehitystä ja vastuulliuutta koskevissa asioissa. Vaikka vastuullisuutta ja kestävää kehitystä säädelläänkin lainsäädännössä, yritysvastuu ei olekuitenkaan ole vain lain kirjaimen täyttämistä, vaan vastuullisuus voi luoda myös taloudellisesti mitattavaa lisäarvoa yritykselle.
Open chat
1
Hei, kuinka voimme auttaa? Kerro asiasi - lakimies vastaa mahdollisimman pian :)