puh. 010 567 8808
puh. 040 123 9111
Vision Law

Konkurssi ja yrityssaneeraus

Konkurssi ja yrityssaneeraus ovat asioita, joista jokaisen yrittäjän on hyvä tietää ainakin perusasiat. Kesällä 2018 konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterin tiedot tulivat maksuttomiksi kaikkien saataville. Rekisteristä voit helposti tarkistaa, onko sopimuskumppanisi tai hakemasi yritys konkurssi- tai yrityssaneerausmenettelyn alla. Konkurssi ja yrityssaneeraus menettelynä selviää tästä artikkelista.

Miten käy sopimuksille konkurssissa ja yrityssaneerauksissa?

Konkurssimenettelyn yhteydessä on noudatetaan sopimusjatkuvuuden periaatetta, millä tarkoitetaan sitä, että konkurssi ei lakkauta tai muuta velallisen sopimussuhteita. Sopimusten jatkuvuutta suojataan konkurssimenettelyssä siten, että sopimusosapuolta estetään purkamasta sopimusta ennen kuin konkurssipesällä on tilaisuus huolehtia konkurssin alkaessa täyttämättä olevan sopimuksen täyttämisestä. Myös yrityssaneerausmenettelyssä sopimukset pysyy voimassa eikä nitä voida purkaa tai irtisanoa kummankaan osapuolen toimesta pelkästään sillä perusteella, että yritys on joutunut yrityssaneeraukseen.

Miten käy saamisille konkurssissa ja yrityssaneerauksessa?

Konkurssi on velallisen kaikkia velkoja koskeva maksukyvyttömyysmenettely, jossa hänen omaisuutensa käytetään konkurssisaatavien maksuun. Konkurssin alkaessa velallisen omaisuus muodostaa konkurssipesän varat, jotka ovat velkojien määräysvallassa. Pääsääntö on se, että kaikki samassa asemassa olevat velkojat saavat saman oikeuden pesän varoihin sen jälkeen, kun niistä on päältä vähennetty konkurssipesän hoidosta aiheutuneet saamiset sekä eräät muut etuoikeudella maksettavat saamiset. Käytännössä velkojille jää konkurssissa hyvin pieniä jako-osuuksia, usein ei mitään. Yrityssaneerauksessa velkojien saamiset eritellään ns. vanhoihin velkoihin, jotka ovat syntyneet ennen yrityssaneeraushakemuksen jättämistä sekä menettelyn alettua syntyviin uusiin velkoihin. Vanhat velat ovat saneerausvelkoja ja niitä usein leikataan. Uudet velat taas yrityksen tulee suorittaa täysimääräisesti.

Miksi tiedot kannattaa tarkistaa?

Konkurssimenettelyn alkaminen on merkki siitä, että yritys on menettänyt tai menettämässä taloudellisen päätäntävallan. Mikäli sopimuskumppani löytyy rekisteristä, kannattaa olla erityisen huolellinen kaikissa toimissa koskien konkurssiyritystä. Myös yrityssaneerausmenettelyn alla oleva yritys on riskiyritys sopimuskumppaniksi.

Maksukyvyttömyysrekisterissä näkyvät menettelyn aloittamispäivä, asiaa käsittelevä tuomioistuin sekä velallisen nimi ja osoite. Rekisteristä näkyy myös konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyn kannalta olennaisia päivämääriä, kuten määräpäivä saatavien ilmoittamiselle. Yksityishenkilön velkajärjestelyä koskevat tiedot tulevat saataville internetiin vain silloin, kun järjestellään elinkeinotoiminnassa syntynyttä velkaa.

Lisää tietoa konkurssista löydät konkurssiasiamiehen sivuilta. Yrityssaneerauksesta löytyy tietoa VisionLaw tietopaketista. Mikäli sinulla on kysyttävää sopimussuhteista konkurssi- tai yrityssaneeraustilanteessa tai haluat hakea yritystä konkurssiin tai yrityssaneeraukseen, ota yhteyttä VisionLaw kokeneisiin lakimiehiin, me autamme sinua kaikissa lakiasioissa.

Open chat
1
Hei, kuinka voimme auttaa? Kerro asiasi - lakimies vastaa mahdollisimman pian :)