puh. 040 123 9111
Vision Law

YHTIÖOIKEUS JA SOPIMUKSET

Lakitoimisto VisionLaw avustaa yrityksiä yhtiö- ja sopimusoikeudellisissa asioissa.

Liike-elämän sopimuksiin liittyy hyvin usein oikeudellisesti vaativia kysymyksiä ja erityisiä toimialaan liittyviä seikkoja, jotka edellyttävät vahvaa sopimusoikeudellista osaamista. Asia voi koskea muun muassa sopimusneuvotteluita asiakkaan tai liikekumppanin kanssa, sopimuksen laatimista tai sopimusehtoja koskevien erimielisyyksien ratkaisemista. Oikeudellisten riskien ennakoiminen pienentää mahdollisuutta ajautua oikeusriitoihin ja oikeudenkäynteihin sekä välimiesmenettelyihin. Lakitoimisto VisionLaw on erikoistunut avustamaan yrityksiä erilaisten sopimusten laadinnassa, jolla turvataan yrityksen oikeudelliset asiat jo etukäteen. Mottomme onkin ”Ennakoi – älä reagoi”.

Sopimusten lisäksi avustamme yhtiöitä niiden hallinnoinnissa. Yrityksen hallinnon laadukas järjestäminen luo edellytykset kannattavan liiketoiminnan harjoittamiselle. Avustamme yhtiöitä niiden perustamisessa, osakassopimusten laadinnassa, yhtiön hallinnoinnissa, rahoituksen järjestämisessä ja muissa yhtiöoikeudellisissa asioissa.

Tarjoamme mielenrauhaa yrityksille ja yrittäjille, jotta ne voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa. Lakitoimisto VisionLaw on pk-yritysten lakikumppani, jolla yritysten avustaminen on intohimo tiedostaen, että yrittäjällä omassa yrityksessä on kyse paitsi merkittävistä varallisuuserästä myös mahdollisesta elämäntyöstä.

Open chat
1
Hei, kuinka voimme auttaa? Kerro asiasi - lakimies vastaa mahdollisimman pian :)