puh. 040 123 9111
Vision Law

OIKEUDENKÄYNNIT

Lakitoimisto VisionLaw avustaa sinua oikeudenkäynneissä. Oli sinulla sitten riita- tai rikosasia, meiltä saat oikeudellisen avustajan hoitamaan asiaasi sinun etusi huomioiden.

Hoidamme toimeksiantoja monenlaisissa riita-asioissa. Neuvottelut ovat aina ensisijainen vaihtoehto, jos toisena vaihtoehtona on asiasta riiteleminen oikeudessa. Lakimiehemme ovat kokeneita neuvottelijoita riitojen sovittelemisessa. Jos sovintoratkaisua ei kuitenkaan saavuteta, voidaan erimielisyydet oikeusprosessissa.

Rikosasioissa avustamme sekä syytettyjä eli vastaajia, mutta myös asianomistajia eli rikoksen uhreja. Autamme päämiehiämme rikosprosessin eri vaiheissa aina esitutkinnasta oikeuden lainvoimaiseen tuomioon saakka. Rikoksesta epäillyn edun mukaista on kääntyä VisionLaw:n puoleen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, usein jo esitutkinnan aikana. Epäillyllä on aina oikeus saada avustaja myös esitutkintaan. Kokenut lakimies osaa tuoda syytetyn syyttömyyttä tukevia seikkoja esiin, niin esitutkinnan kuin oikeudenkäynnin aikana.

Rikoksen uhri eli asianomistaja tarvitsee avustajaa rikosasiassa erityisesti vahingonkorvausvaatimuksen esittämisessä. Rikoksen seurauksena voi aiheutua erilaista vahinkoa. Vahinko voi olla taloudellista tai esimerkiksi kipua ja särkyä. Myös rikoksen aiheuttama kärsimys voidaan korvata tietyin edellytyksin.

Oikeudenkäyntiasioihin on mahdollista saada oikeusapua, jos henkilön taloudellinen asema ei riittäisi muuten kattamaan asian hoitamisesta aiheutuvia kuluja. Oikeusapua ei kuitenkaan yleensä myönnetä, jos hakijalla on oikeusturvavakuutus, josta oikeudellisen avustajan käyttämisestä aiheutuvia kustannuksia voidaan korvata. Ota meihin siis yhteyttä niin autamme selvittämään asiaa.

Open chat
1
Hei, kuinka voimme auttaa? Kerro asiasi - lakimies vastaa mahdollisimman pian :)