puh. 010 567 8808
puh. 040 123 9111
Vision Law

Työsopimuksen purkaminen koeajalla

Koeajan tarkoituksena on selvittää, soveltuuko työntekijä hänelle suunniteltuihin tehtäviin ja toisaalta haluaako työntekijä tehdä kyseisiä tehtäviä. Työsopimuksen purkaminen on koeajalla normaalia helpompaa. Työsopimus voidaan päättää mistä tahansa syystä, joka ei ole epäasiallinen tai syrjivä. Työntekijän toiminta vapaa-ajalla ei kelpaa koeaikapurun perusteeksi, jos toiminta ei ole rikollista tai työnantajaa vahingoittavaa. Myöskään työnantajan taloudelliset ja tuotannolliset syyt eivät käy perusteeksi purkaa työsopimus koeajalla. Tämän vuoksi myös koeajalla tulisi ilmoittaa työsopimuksen päättämisperuste.

Koeaika ei saa johtaa irtisanomissäännösten kiertämiseen. Työntekijää ei saa asettaa toisiin työntekijöihin nähden eri asemaan syrjimistarkoituksessa tai muutoinkaan perusteettomasti. Koeaikaehdosta tulee sopia nimenomaisesti. Riittävää on esimerkiksi viittaus työehtosopimuksessa olevaan koeaikaehtoon. Sen sijaan yleinen viittaus työehtosopimukseen ei ole riittävä. Työsopimuksen purkaminen koeajalla tapahtuu ilman varoitusta. Päätettäessä työsopimus koeajalla ei myöskään noudateta irtisanomisaikaa, vaan työsopimus päättyy välittömästi.

 Epäasiallinen- tai syrjivä peruste

Epäasiallinen- tai syrjivä peruste ei kelpaa työsuhteen päättämisperusteeksi koeajallakaan. Epäasiallinen peruste on koeajan luonteeseen kuulumaton peruste, joka ei liity työtehtävien suorittamiseen tai työyhteisöön sopeutumiseen. Epäasiallisena perusteena voidaan mainita työntekijän vetoaminen hänelle lainsäädännössä tai työehtosopimuksessa taattuihin oikeuksiin. Syrjivä peruste on tasa-arvolain (laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta), tai yhdenvertaisuuslain vastainen peruste. Tällainen syrjivä peruste on esimerkiksi kansalliseen- tai etniseen alkuperään, uskontoon, ikään tai sukupuoleen perustuva. Syrjintäolettama voidaan kumota esimerkiksi osoittamalla, että työssä on monikulttuurisia ihmisiä. Yhdenvertaisuuslaissa säädetään myös menettelystä, jota ei pidetä syrjintänä. Tällainen on esimerkiksi sellainen erilainen kohtelu, jonka perusteena on työtehtävien laatuun ja niiden suorittamiseen liittyvä todellinen ja ratkaiseva vaatimus.

Syrjivä peruste voi olla työntekijän osallistuminen yhteiskunnalliseen- tai poliittiseen toimintaan. Purettaessa työsopimus koeaikana on purkuperusteen hyväksyttävyyttä arvioitaessa otettava huomioon työntekijän työtehtävät, toimenkuva ja vastuualue. Työntekijältä, jonka työtehtäviin kuuluu edustaa yritystä ja sen ideologiaa, voidaan laajemmin edellyttää pidättäytymistä työnantajaa vahingoittavasta toiminnasta myös vapaa-ajalla.

Määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus

Työsopimus on lähtökohtaisesti toistaiseksi voimassa oleva, eli sille ei ole ennalta sovittu päättymispäivää.  Määräaikainen työsopimus voidaan solmia, jos siihen on perusteltu syy. Koeaika voidaan sopia sekä jatkuvaan, että määräaikaiseen työsopimukseen. Koeaikapurun näkökulmasta molemmat työsuhdemuodot ovat tasaveroiset. Koeaika sovitaan yleensä työsopimuksen alkuun. Koeaika voidaan sopia myös edellistä seuraavan määräaikaisen työsopimuksen alusta alkavaksi, jos työtehtävät muuttuvat olennaisesti. Tällöin voidaan seurata, sopiiko työntekijä uuteen tehtäväänsä. Mikäli työntekijä ei sovi uuteen tehtäväänsä, työsopimusta ei voida tällöin purkaa koeaikaperusteella, vaan työntekijä palaa vanhoihin tehtäviinsä.

Työoikeus on pohjimmiltaan sopimusperusteista oikeutta, jossa työntekijää lisäksi suojataan pakottavan lainsäädännön keinoin. Pakottavan lainsäädännön määräyksistä ei voida sopia työnantajan ja työntekijän välillä toisin. Työntekijän oikeuksia heikentävä sopimus on siis mitätön.

Asianajotoimisto VisionLaw on apunasi työsuhdejuridiikan kysymyksissä. Ota meihin yhteyttä sivun alalaidan yhteydenottolomakkeella, tai sähköpostitse osoitteella info@visionlaw.fi.

Open chat
1
Hei, kuinka voimme auttaa? Kerro asiasi - lakimies vastaa mahdollisimman pian :)