puh. 040 123 9111
Vision Law

Kestävä kehitys ja yritysvastuu

Kestävä kehitys mukauttaa toimintamme maapallon kantokyvyn rajoihin, jotta tulevillakin sukupolvilla olisi mahdollisuus hyvinvointiin. Kestävän kehityksen ja vastuullisuusajattelun tarkoituksena on toimia päivittäisen toiminnan lähtökohtana. Kestävä kehitys ja yritysvastuu ovat vapaaehtoista toimintaa, jota säännellään standardein ja itsesääntelyn keinoin. Sitoutuminen esimerkiksi ihmisoikeusperiaatteisiin edistää ihmisoikeuksia maailmanlaajuisesti. Kestävästä kehityksestä tulee kannattavaa, kun asiakkaat valitsevat sellaisen yrityksen tuotteen, jonka toiminnan kokevat vastuulliseksi.

Yritysvastuu ja sen sisältö

Yritysvastuu käsittää liiketoiminnan taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen vaikutuksen, sekä hyvän hallinnon. Yritysvastuu tuo toiminnan laadun yhteiskunnan ja sidosryhmien oikeana pitämälle tasolle. Yritysvastuu parantaa yrityksen riskienhallintakykyä ja tehostaa hyvän hallinnon prosesseja. Yritysvastuuta sääntelevien standardien tavoitteena on, että raportoitava tieto on niin laadukasta, että yrityksen johto ja sidosryhmät voivat käyttää sitä päätöksenteossaan.

Standardit ja toimintaohjelmat

Standardit ja toimintaohjelmat saavat pakottavuutensa säännösten vapaaehtoisesta noudattamisesta. Kestävän kehityksen toimintatavoista voi muodostua alalla noudatettavien käytäntöjen ja kauppatavan myötä alan standardi. Standardit ovat oikeusohjeina yksittäisten yritysten itselleen asettamia toimintaohjelmia velvoittavampia. Kestävän kehityksen standardeja julkaisevat ja kehittävät esimerkiksi GRI ja ISO. VisionLaw:n asiantuntijat ovat apunasi standardiviidakossa.

Käytännön toimintaohjelmia ovat esimerkiksi eettisen toiminnan Code of Conduct -toimintajärjestelmä ja compliance-ohjesääntö. Vapaaehtoiset toimintajärjestelmät lisäävät läpinäkyvyyttä ja ennakoitavuutta, sekä viestivät sidosryhmille yrityksen sitoumuksista ja periaatteista. Standardiraportoinnin yhteydessä yrityksen tulee itse määritellä liiketoimintansa kannalta olennaiset asiat ja päättää omista toiminnoistaan suhteessa niihin. Mahdollinen yritysvastuuraportin puolueeton varmennus takaa raportoinnin luotettavuuden.

Kestävä kehitys ja yritysvastuu osakeyhtiölain näkökulmasta

Kestävää kehitystä ja yritysvastuuta ohjaavat toisaalla lainsäädäntö ja toisaalla vapaaehtoisuus standardein ja ohjesäännöin. Osakeyhtiölain näkökulmasta toimintaa ei jaeta vastuulliseen tai vastuuttomaan, vaan arviointia johtavat osakeyhtiön tarkoitus ja huolellisuusperiaatteen noudattaminen. Osakeyhtiölain mukaan yhtiön johdon on huolellisesti toimien järjestettävä yhtiön toiminta tuottamaan voittoa osakkeenomistajille. On omistajien oikeus sopia, miten kestävä kehitys ja yritysvastuu heidän yhtiössään määritellään. Kestävä kehitys rakentuu vapaaehtoisuuden varaan, ja on siis jokaisen yrityksen itse määriteltävissä.

Osakeyhtiön tarkoituksen yhteydessä on huomattava, että yritysvastuun kohdalla taloudellinen vastuu tarkoittaa yleensä yrityksen aikaansaamia vaikutuksia sen sidosryhmille ja yhteiskunnalle kokonaisuudessaan. Mukana ovat reilu kilpailu, korruption ja lahjonnan vastainen toiminta, sekä yhteiskunnallista hyvinvointia tuottavat veronmaksu, työllistämisvaikutukset ja investoinnit yhteiskunnan infrastruktuuriin.

Kestävä kehitys ei tunne epäonnistumisia

Finnish Business & Society (FiBS) on vastuullisen yritystoiminnan verkosto, jonka tarkoituksena on edistää kestävän kehityksen mukaista kasvua. FiBS:in voi liittyä yhdistyksen internet-sivuilla. Kestävä kehitys ei ajattele ”yksi koko sopii kaikille” -tyyppisesti ja epäonnistumisista ei näin lähtökohtaisesti koidu seuraamuksia.

Ratkaisuhenkinen ja helposti lähestyttävä asianajotoimisto VisionLaw on asiantuntijasi kestävän kehityksen ja yritysvastuun kysymyksissä. Ota meihin yhteyttä esimerkiksi soittamalla numeroon 0401239111 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@visionlaw.fi.

Open chat
1
Hei, kuinka voimme auttaa? Kerro asiasi - lakimies vastaa mahdollisimman pian :)