puh. 040 123 9111
Vision Law

Kilpailukieltosopimus

Lain mukaan kilpailukieltosopimuksella voidaan erityisen painavasta syystä rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä työsopimus työsuhteen päättymisen jälkeen kilpailevan toimijan kanssa samoin kuin työntekijän oikeutta itse harjoittaa tällaista toimintaa. Kilpailukieltosopimus on mahdollista tehdä johtavassa asemassa oleville ja käytännössä työtehtävät liittyvät tällöin tuotekehitys- tai tutkimustoimintaan tai vastaavaan ja työnantajalla on sellaista osaamista, jota kilpailijoilla ei yleisesti ole käytössä. Yrityksen asiakkaiden suojelemiseksi kilpailukielto voi olla sallittua, jos suojataan kilpailullisesti tärkeän tietotaidon tai muutoin suojattavan tiedon suojaamisesta. Kilpailukieltosopimuksia ei voida tehdä tehtävissä, joihin ei liity työnantajan todellista kilpailunrajoitustarvetta.

Mikä muuttuu?

Tällä hetkellä voimassa olevan lainsäädännön mukaan kilpailukieltosopimus, joka on alle kuusi kuukautta, voidaan tehdä ilman että siitä täytyisi maksaa työntekijälle korvausta. Työsopimuslakiin on ehdotettu 1.1.2022 lukien muutosta, jonka mukaisesti työntekijän tulee aina saada korvaus kilpailukieltosopimusesta. Enintään kuuden kuukauden mittaisissa kilpailukieltosopimuksissa korvaus olisi vähintään 40 % työntekijän palkasta rajoitusajan pituiselta ajalta laskettuna. Yli kuuden kuukauden mittaisissa kilpailukieltosopimuksissa korvaus olisi vähintään 60 % palkasta.

Työnantajalla olisi oikeus irtisanoa kilpailukieltosopimus noudattaen irtisanomisaikaa, jonka pituuden on oltava vähintään kolmasosa rajoitusajan pituudesta, kuitenkin vähintään kaksi kuukautta. Tarkoitus on mahdollistaa kilpailukieltosopimuksen irtisanominen tilanteissa, joissa olosuhteet ja kilpailukieltosopimuksen tarve muuttuvat työsuhteen aikana. Irtisanominen tulee tehdä työsuhteen keston aikana, eikä oikeutta irtisanomiseen ei olisi sen jälkeen, kun työntekijä päättää työsopimuksen.

Uutta lakia sovelletaan myös vanhoihin sopimuksiin

Vaikka kilpailukieltosopimus on tehty ennen uuden lain voimaan tuloa, sovelletaan niihin silti uutta lakia. Muutokselle tulisi kuitenkin yhden vuoden siirtymäkausi 31.12.2022 asti, minkä aikana työnantajat voisivat sopeutua uuteen lainsäädäntöön ja tarvittaessa irtisanoa kilpailukieltosopimukset, jotka on tehty aiemman lainsäädännön voimassa ollessa. Kilpailukieltosopimukset voitaisiin irtisanoa siirtymäkauden aikana ilman irtisanomisaikaa.

Ennen vuotta 2022 sovittuihin kilpailukieltosopimuksiin sovellettaisiin vuoden 2022 aikana nykyistä sääntelyä. Jos kilpailukieltosopimuksen rajoitusaika päättyisi siirtymäajan eli vuoden 2022 aikana, korvausvelvollisuutta ei olisi. Jos kilpailukieltosopimuksen rajoitusaika taas päättyisi siirtymäajan jälkeen, korvausvelvollisuus koskisi sitä osaa rajoitusajasta, joka sijoittuisi siirtymäajan päättymisen jälkeiselle ajalle. Siltä osalta rajoitusaikaa, joka ajoittuisi siirtymäajalle, ei siis tarvitsisi maksaa korvausta.

VisionLaw auttaa kaikissa yritysjuridiikan alaan kuuluvissa asioissa. VisionLaw:n kautta saat kokeneen liikejuristin avun, kun kyseessä ovat salassapitosopimukset, kilpailukieltosopimukset, johtajasopimukset, työsopimukset tai mitkä tahansa muut yrityksen sopimukset. VisionLaw kautta saat halutessasi sopimukset ja asiakirjat myös etänä ilman, että sinun tarvitsee asioida henkilökohtaisesti toimistossamme. Etäpalvelut voit tilata suoraan Lakikaupastamme.

Open chat
1
Hei, kuinka voimme auttaa? Kerro asiasi - lakimies vastaa mahdollisimman pian :)