puh. 010 567 8808
puh. 040 123 9111
Vision Law

Mitä oikeusturvavakuutus korvaa?

Apua, oikeudenkäynti on edessä mutta miten selviän asianajajan palkkioista? Auttaisiko oikeusturvavakuutus, mistä tiedän, mitä se korvaa ja miten sitä haetaan? Koska oikeusturvavakuutus kuuluu useimpiin kotitalouksien sekä yritysten vakuutuksiin, sen sisältöön kiinnitetään usein huomiota vasta, kun oikeudenkäynti on edessä. Tässä artikkelissa käymme läpi, mikä on oikeusturvavakuutus ja mitä se korvaa sekä miten oikeusturvavakuutusta haetaan. Tässä kirjoituksessa selviää myös oikeusturvaedun ja oikeusavun eli maksuttoman oikeudenkäynnin keskinäinen suhde.

Mikä on oikeusturvavakuutus?

Oikeusturvavakuutuksella tarkoitetaan asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja kattavaa vakuutusta, mistä käytetään joskus myös nimeä oikeudenkäyntikuluvakuutus. Kyseinen vakuutus kuuluu tai on valittavissa useimpiin kotitalouksien sekä yritysten vakuutuspaketteihin. Oikeusturvavakuutuksen sisältyminen omaan vakuutusturvaan on syytä varmistaa, koska asianajoapua voi tarvita monessa yllättävässäkin tilanteessa sekä myös ilman omaa syytään. Asianajajalle on usein käyttöä esimerkiksi rikoksen uhriksi joutuneella. Tällöin oikeusturvavakuutuksesta on mahdollista saada korvausta asianajajan käyttämisestä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi.

 

Mitä oikeusturvavakuutus korvaa?

Kysymys siitä, mitä oma oikeusturvavakuutus korvaa, tulee ajankohtaiseksi kun olet asianosaisena riita- tai rikosasiassa. Oikeusturvavakuutuksesta korvataan oikeudenkäynti- ja asianajokuluja vakuutusehtojen mukaisesti. Vakuutusehtojen tarkka sisältö vaihtelee riippuen vakuutusyhtiöstä ja tuotteesta, mutta perusrakenne on samanlainen: oikeusturvavakuutuksesta korvataan asianajajan palkkioita sellaisissa asioissa, jotka voidaan saattaa käräjäoikeuteen ratkaistavaksi. Oikeusturvavakuutukset kattavat siis sekä riita-asioita että rikosasioita. Puolestaan vastapuolelle maksettavaksi tuomitut oikeudenkäyntikulut eivät kuulu useimpien oikeusturvavakuutusten korvauksen piiriin. Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan julkaisusta löytyy kattavasti perustietoa oikeusturvavakuutuksesta: https://www.fine.fi/julkaisut/julkaisu/perustietoa-oikeusturvavakuutuksista.html.

Oikeusturvavakuutuksessa on euro- tai prosenttimääräinen omavastuu, joka vähennetään maksettavasta korvauksesta. Lisäksi korvauksen määrää rajoittaa vakuutusmäärä, jonka ylittävältä osin kustannuksia jäävät korvaamatta. Oman vakuutuksen omavastuu ja vakuutusmäärä selviävät vakuutuskirjalta tai vakuutusyhtiöstä kysymällä.

Oikeusturvaedun hakeminen

Asianajo- ja oikeudenkäyntikulujen korvattavuus kussakin tilanteessa tulee selvittää omasta vakuutusyhtiöstä etukäteen ennen kulujen syntymistä. Oikeusturvavakuutus on ensisijainen valtion oikeusapujärjestelmään nähden, joten jos vakuutus löytyy, niin korvausta tulee hakea ensin omasta vakuutusyhtiöstä. Valtion oikeusapu eli maksuton oikeudenkäynti voi kuitenkin jossain tilanteissa kattaa yksityishenkilön oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuden. Lisätietoa saat toimistoltamme tai oikeusapua koskevasta linkistä: https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/ . Me VisionLaw asianajotoimistossa avustamme mielellämme oikeusturvahakemuksen tekemisessä vakuutusyhtiölle sekä oikeusapuhakemuksessa oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen.

Open chat
1
Hei, kuinka voimme auttaa? Kerro asiasi - lakimies vastaa mahdollisimman pian :)