puh. 040 123 9111
Vision Law

Saako poliisia vastustaa?

Poliisin toimintaa sääntelee poliisilaki. Poliisilain 1 luvun 1 §:n mukaan poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, paljastaminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. Rikosten esitutkinnasta säädetään esitutkintalaissa ja rikosten esitutkinnassa käytettävistä pakkokeinoista pakkokeinolaissa. Kysymykseen, saako poliisia vastustaa, löydät vastauksia alta.

Milloin poliisia saa vastustaa?

Saako poliisia vastustaa? Poliisimiestä saa vastustaa, kun hänen toimenpiteensä ”selvästi ja olennaisesti” ylittää hänen toimivaltansa. Miten toimenpiteen kohde voisi sitten yksittäistapauksessa päätellä poliisin ylittäneen toimivaltansa selvästi ja olennaisesti? Lähtökohtana on pidettävä sitä, että käsitteiden ”selvästi ja olennaisesti” merkitystä tulee arvioida kansalaisen näkökulmasta. Näiden kriteerien ollessa läsnä kansalainen ei syyllisty virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen, vaan hänen toimintansa katsotaan hätävarjelutoimeksi.

 Poliisin velvollisuudet pysäytystilanteessa

Pysäyttäessään kansalaisen poliisin on ilmoitettava toimenpiteen peruste toimenpiteen kohteena olevalle henkilölle. Poliisimiehen on tarvittaessa ilmaistava toimenpiteen kohteena olevalle henkilölle olevansa poliisi ja pyynnöstä esitettävä virkamerkkinsä, jos ilmaiseminen tai esittäminen on mahdollista toimenpiteen suorittamista vaarantamatta.

Henkilöllisyyden selvittäminen

Poliisin oikeudesta selvittää kansalaisen henkilöllisyys säädetään poliisilain 2 luvun 1 §:ssä. Poliisimiehellä on yksittäisen tehtävän suorittamiseksi oikeus saada jokaiselta tiedot tämän nimestä, henkilötunnuksesta tai sen puuttuessa syntymäajasta ja kansalaisuudesta sekä paikasta, josta hän on tavoitettavissa.

Poliisilla on oikeus henkilöllisyyden selvittämiseksi ottaa kiinni henkilö, joka kieltäytyy antamasta tietoja tai antaa todennäköisesti virheellistä tietoa, jos kiinniottaminen on välttämätöntä henkilöllisyyden selvittämiseksi. Kiinni otettu on päästettävä vapaaksi heti, kun tarvittavat tiedot on saatu, kuitenkin viimeistään 24 tunnin kuluttua kiinniottamisesta.

Auton pysäyttäminen

Poliisimiehellä on oikeus päästä autoon ja suorittaa siellä tarvittaessa etsintä kolmella perusteella. Poliisilla on oikeus päästä autoon, kun on perusteltua syytä olettaa, että 1) henkeä, terveyttä tai henkilökohtaista vapautta vaarantava tai huomattavaa omaisuus- tai ympäristövahinkoa aiheuttava teko tai tapahtuma on välittömästi uhkaamassa tai käynnissä; 2) joku on jo tapahtuneen rikoksen tai onnettomuuden taikka muun vastaavan syyn vuoksi välittömän avun tarpeessa; tai 3) etsinnässä löytyy kuollut henkilö.

Oikeudettomat virkatoimet ja kansalaisen oikeus puolustautua

Rikoslain 4 luvun 4 §:n mukaan jokaisella on oikeus hätävarjeluun. Kysymykseen siitä, olisiko hätävarjeluoikeuden katsottava ulottuvan virkamiesten virheellisiä virkatoimia vastaan, on kuitenkin vaikea antaa hyvin perusteltu vastaus pelkästään periaatteellisella tasolla. Tästä syystä on lähtökohtaisesti parempi, kun poliisin toimia ei vastustele. Voimakeinoja käytettäessä poliisimies saa turvautua vain sellaisiin tehtävän suorittamiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin, joita on pidettävä kokonaisuutena arvioiden puolustettavina, kun otetaan huomioon tehtävän tärkeys ja kiireellisyys, vastarinnan vaarallisuus sekä tilanne muutenkin.

Asianajotoimisto VisionLaw on tukenasi, kun katsot perus- ja ihmisoikeuksiasi loukatun. Tutustu palveluihimme täältä.  Voit ottaa meihin yhteyttä sivun alalaidan yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse osoitteella info@visionlaw.fi

Open chat
1
Hei, kuinka voimme auttaa? Kerro asiasi - lakimies vastaa mahdollisimman pian :)