puh. 010 567 8808
puh. 040 123 9111
Vision Law

Sähköisen kaupan juridiikka

Sähköistä kaupankäyntiä säätelevät useat kansalliset erityislait sekä EU –säädökset. Näissä määritellään mm. tietoverkkoliiketoiminnan oikeudelliset puitteet, perusoikeudet tietoyhteiskunnassa, sähköisen asioinnin säännöt, sähköinen kaupankäynti, kuluttajansuoja, tietosuoja ja tietoturva. Keskeiset kansalliset lait ovat tietoyhteiskuntakaari ja kuluttajansuojalaki.

EU-direktiivi velvoitti vuoden 2016 alusta yritykset antamaan kuluttajille suunnattuja tietoja kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisissä riidoissa. Sähköistä kauppaa harjoittavien yritysten on nyt annettava sekä kotisivuillaan että vakiosopimusehdoissaan tieto tuomioistuimen ulkopuolisesta riidanratkaisuelimestä, joka on toimivaltainen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisessä riita-asiassa. Toimialastaan riippuen elinkeinonharjoittajan on annettava tieto yhdestä tai useammasta riidanratkaisuelimestä. Rajat ylittävissä  kuluttajariidoissa sähköistä liiketoimintaa koskien on EU:ssa perusteilla sähköinen riidanratkaisufoorumi ns. Online Dispute Resolution. Komission ylläpitämän foorumin on tarkoitus toimia asiointipisteenä, jonka kautta esimerkiksi suomalainen kuluttaja voi tehdä valituksen toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalle vaihtoehtoiselle riidanratkaisuelimelle omalla kielellään.

Kyseinen muutos perustuu direktiiviin kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisusta. Sen pyrkimyksenä on varmistaa, että kaikissa EU:n jäsenvaltioissa on laadukkaita tuomioistuimen ulkopuolisia riidanratkaisuelimiä.

Yritysten tulisi päivittää sopimusehtonsa uusien vaatimusten mukaisiksi. Yritysjuridiikka ja erityisesti sähköinen liiketoiminta vaatii asianajajalta aina erityisosaamista. Vision Law asianajotoimiston asiantuntemuksen kautta saat mielenrauhan, mikäli yrityksesi harjoittaa sähköistä kaupankäyntiä.

Open chat
1
Hei, kuinka voimme auttaa? Kerro asiasi - lakimies vastaa mahdollisimman pian :)