puh. 040 123 9111
Vision Law

Tekijänoikeus – taiteileminen voi olla omaisuutta

Kun nuori aloittaa näyttelemisen, laulamisen, kirjoittamisen tai minkä tahansa taiteen tekemisen, ja alkaa haaveilla siitä ammattia itselleen, ei varmasti tule ensimmäiseksi ajatelleeksi taiteilijuuden kaikkia ulottuvuuksia. Taiteilijuus on kuitenkin laajempi asia kuin taiteen tekeminen – vaikka se tietysti on tekijälleen tärkein asia. Kyseessä voi olla lopulta ammatti, jonka pitäisi elättää tekijänsä. Tekijänoikeuslain mukaan sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen.

Mikä on teos tekijänoikeuden mielessä?

Tekijänoikeuslain lähtökohtana on suojata luovan työn tekijän, taiteilijan, oikeutta itsenäiseen ja omaperäiseen teokseen. Se, milloin teos täyttää tämän määritelmän, ratkaistaan tapauskohtaisesti. Kun ensimmäiset biisit, runot, maalaukset tai lyhytelokuvat syntyvät, samanaikaisesti tekijänoikeuslain tarkoittama teoskynnyskin todennäköisesti ylittyy. Ja kun lain tarkoittama teos on kyseessä, myös tekijänoikeuden mukaan tekijälle kuuluvat niin moraaliset kuin taloudellisetkin oikeudet astuvat voimaan. Teknologian kehitys on laajentanut tekijänoikeudellisesti suojattujen teosten hyväksikäytön määrää mutta myös hyväksikäyttäjien määrää.

Tekijänoikeus luo taloudellisen oikeuden

Taloudellisten oikeuksien merkitys konkretisoituu, kun osaaminen kehittyy ja aloitteleva taiteilija haluaa päästä esittelemään taitojaan muille. Tekijänoikeus teokseen voi muuttua rahanarvoiseksi omaisuudeksi, kun se julkaistaan, esitetään tai saatetaan muutoin yleisön saataville. Jo tätä ennen olisi hyvä miettiä, haluaako teostensa esittämisestä tai levittämisestä jonkin korvauksen. Tähän liittyy paitsi tekijänoikeudellisia, myös vaikkapa tavaramerkkioikeudellisia, ja ennen kaikkea sopimusoikeudellisia kysymyksiä. Näiden tuntemisen tai vähintään tunnistamisen pitäisi kuulua ammattitaiteilijan ammatilliseen osaamiseen.

Milloin tarvitsen lakimiehen apua tekijänoikeusasiassa?

Esimerkiksi tekijänoikeuden siirtoihin liittyviin sopimuksiin saattaa kuulua paljon erilaisia ehtoja, jotka voivat sitoa taiteilijan kädet pitkäksi aikaa.  Me VisionLaw:ssa tarjoamme apua kaikissa tekijyyteen liittyvissä tekijänoikeudellisissa kysymyksissä sekä sopimusten laadinnassa ja tulkinnassa; niin nuoremmille kuin vanhemmillekin taiteilijoille.

Open chat
1
Hei, kuinka voimme auttaa? Kerro asiasi - lakimies vastaa mahdollisimman pian :)