puh. 040 123 9111
Vision Law

Työntekijöiden sitouttaminen ja kannustinjärjestelmät

Yrityksen henkilöstö on yrityksen tärkein menestystekijä. Osaavista ja hyvin verkottuneista työntekijöistä sekä vaikuttajista, joita voisi kutsua sosiaalisen median aktivisteiksi, kannattaa pitää kiinni. Työntekijöiden sitouttaminen ja henkilöstön sitouttamisstrategian luonti on tärkeä osa menestyvän yrityksen “perustuksia”.

Kilpailu hyvistä työtekijöistä on kiristymässä, kun töissäkäyvien määrä vähenee lähivuosina. Olipa yrityksen johdon visio miten hieno tahansa, sen toteutus ontuu pahasti, mikäli työntekijät eivät sitoudu yritykseen. Sitoutunut ja motivoitunut työntekijä haluaa saavuttaa hänelle annetut tavoitteet, toteuttaa yrityksen strategiaa ja edistää näin yrityksen missiota. TNS-Gallupin tutkimuksen mukaan suomalaisista työntekijöistä vain 11% on sitoutuneita työntantajaansa, 76% on epäsitoutuneita ja 13% työntekijöistä on aktiivisesti sitoutumattomia.

Miksi henkilöstön sitouttaminen on tärkeää?

Yritykset, joissa työntekijät ovat sitoutuneita yritykseensä, ovat keskimäärin tuottavampia ja kannattavampia, kuin muut yritykset. Miten sitoutuneet työntekijät näkyvät yrityksen asiakkaille? Tutkitusti yrityksen asiakkaat ovat ovat tyytyväisempiä yritykseen sekä sen tuotteisiin ja palveluihin, jos yrityksen työntekijät ovat sitoutuneita.

Sosiaalisen median mukanaan tuoma trendi on se, että potentiaalisia asiakkaita kiinnostavat ihmiset, ei enää yritykset ja brändit, puhutaan niin sanotusta vaikuttajamarkkinoinnista. Vaikuttajia seurataan ja heidän suosituksiinsa luotetaan enemmän kuin yrityksen perinteiseen markkinointiin. Kyse voi olla persoonallisella otteella ja itsensä peliin laittavista asiantuntijalausuntoja jakelevista ammattilaisista, bloggaajista, tubettajista tai vaikkapa facebook ryhmistä ja niiden ylläpitäjistä. Jos menetät hyvän vaikuttajan eli some aktivistin kilpailijalle, ei menetystä voi korvata suurellakaan markkinointibudjetilla.

Työntekijöiden sitouttaminen on noussut merkittävään rooliin menestykseen ja kasvuun pyrkivissä yrityksissä

– Jos löydät sitouneen verkostoituneen työntekijän tai jos kaikki yrityksen tärkeimmät asiakkaat ovat tietyn myyntimiehen takana tai mikäli yrityksen uusasiakashankinta perustuu pitkälti some aktivistin eli vaikuttajan tekemisiin, on tällaisten henkilöiden sitouttaminen yritykselle elintärkeää. Tee se ennen kuin on liian myöhäistä, kertoo asianajaja Jussi Pirhonen VisionLaw asianajotoimistosta. Vaikuttajamarkkinoinnista yritysten on vielä tärkeää ymmärtää, että oman itsensä brändääminen eli henkilöbrändääminen on paljon helpompaa kuin yrityksen brändääminen.

Miten sitoutan työntekijän?

Perinteisesti avainhenkilöitä on sitoutettu erilaisilla kannustinjärjestelmillä, joista useimmin käytetyt ovat olleet palkankorotukset ja bonukset sekä muut henkilökuntaedut. Sitoutumiseen vaikuttaa lisäksi joustavat työaikajärjestelyt, työn sisältö ja sen mielekkyys ja etenemismahdollisuudet sekä se, että työntekijä saa äänensä kuuluviin.

Monilla työntekijöillä korkea sitoutumisen aste saavutetaan vasta osake- ja optiojärjestelyillä. Osakkeita avainhenkilöille voidaan myydä joko suunnatun osakeannin kautta tai niin, että omistajat myyvät ”vanhoja” osakkeita. Yrityksen on mahdollista antaa työntekijöilleen myös optioita. Optiot tarkoittavat työntekijöille annettavia oikeuksia, jotka tarjoavat työntekijälle mahdollisuuden merkitä yrityksen osakkeita myöhemmin. Optio-oikeuksia voidaan antaa sekä maksutta että maksua vastaan ja niitä annettaessa edellytetään yleensä tietyn ajan kulumista tai tiettyjen ehtojen täyttymistä ennen kuin työntekijä voi merkitä osakkeita. Osakkeiden merkinnän tapahduttua työntekijän on mahdollista päästä hyötymään osakkeiden arvonnoususta.

Mikäli mietit osake- tai optiojärjestelyjä työntekijän sitouttamiskeinona, on hyvä tiedostaa, että näihin järjestelyihin liittyy usein myös veroseuraamuksia. Mikäli yhtiössä laajennetaan osakepohjaa, tulee yrityksessä olla asiantuntijan laatima osakassopimus. VisionLaw asianajotoimisto auttaa ja neuvoo mielellään, jos mietit henkilökunnan sitouttamista osake- tai optiojärjestelyillä.

Open chat
1
Hei, kuinka voimme auttaa? Kerro asiasi - lakimies vastaa mahdollisimman pian :)