puh. 010 567 8808
puh. 040 123 9111
Vision Law

Työsopimuksen muuttaminen

Työsopimuksen muuttaminen kesken työsuhteen voi tulla kyseeseen erityisesti pitkien työsuhteiden aikana. Tällöin työnantajalle voi tulla tarve muuttaa työsopimuksia työtehtävien tai muiden työehtojen osalta. Tehdyn työsopimuksen ehdot sitovat sekä työntekijää että työnantajaa, joten muutoksien tekemisessä tulee varmistua siitä, että sekä muutokset että menettelytavat täyttävät lainsäädännön asettamat velvoitteet. Mikäli muutokset ovat molempien osapuolien intressissä, voivat työnantajan ja työntekijän yhteisymmärryksessä sopia työsopimuksen muutoksesta. Tällöinkin luonnollisesti edellytyksenä on, että uusi työsopimus on työsopimuslain ja työehtosopimusten pakottavien säännösten mukainen. Jos työantaja puolestaan haluaa tehdä yksipuolisesti muutoksia työsopimukseen, voidaan nämä toteuttaa ainoastaan lainsäädännön sallimissa puitteissa. Lisäksi yli 20 hengen yrityksissä tehtävät suuremmat muutokset työehtoihin tai työjärjestelyihin kuuluvat yhteistoimintamenettelyn piiriin.

Työnantajalla on työnjohto-oikeutensa perusteella oikeus tehdä yksipuolisestikin vähäisiä muutoksia työsuhteen ehtoihin ja nämä muutokset sitovat työntekijää. Työsopimuksen muuttaminen ei saa kuitenkaan olla sellainen, että se vaikuttaa työsuhteeseen olennaisesti. Yksittäisen muutoksen vaikutuksen arviointi työsuhteeseen ratkaistaan tapauskohtaisesti. Se miten laajasti tätä oikeutta voidaan käyttää, riippuu myös siitä kuinka tarkasti työsuhteen ehdot ja työtehtävät on määritelty työsopimuksessa. Mitä yksityiskohtaisemmin toimenkuva ja muut ehdot on kirjattu, sitä vähemmän työnantajalla on yksipuolista liikkumavaraa työnjohto-oikeutensa puitteissa. Työnantajan työnjohto-oikeuden perusteella tehtävä muutos voi olla esimerkiksi vähäinen tai lyhytaikainen työtehtävien muutos.

Mikäli tehtävä muutos vaikuttaa työsuhteeseen olennaisesti ja siitä ei onnistuta työntekijän ja työnantajan välillä sopimaan, tulee muutos tehdä irtisanomismenettelyllä. Irtisanomismenettelyssä työnantaja irtisanoo voimassaolevan työsopimuksen ja esittää uudet ehdot työsopimukselle. Irtisanomiselle tulee olla työsopimuslainmukainen peruste ja irtisanomisaikaa tulee noudattaa, kuten muissakin irtisanomistilanteissa. Käytännössä menettely voi korkeimman oikeuden linjauksen mukaisesti tapahtua myös siten, että työnantaja irtisanomisen vaihtoehtona muuttaa työsopimuksen ehtoa ilmoittamalla riittävän selvästi tiedot muutettavasta ehdosta ja sen voimaantuloajankohdasta. Tällöin työntekijälle on myös ilmoitettava seurauksista siinä tapauksessa, ettei työntekijä hyväksy muutettua ehtoa.

Riippumatta menettelytavasta, tulee työnantajan tuoda selvästi esille sekä irtisanomisperuste sekä se, että työsopimusta ollaan muuttamassa tästä syystä, eikä edellä esitetyn työnjohto-oikeuden perusteella. Työsopimuksen muuttaminen irtisanomismenettelyllä soveltuu ainoastaan toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin – määräaikaista työsopimusta ei voi irtisanoa, joten työsopimuksen muuttaminen ei ole mahdollista tällä menettelyllä. Lisää tietoa saat kääntymällä VisionLaw lakimiesten puoleen. VisionLaw asianajotoimisto on turvanasi, mikäli tarviotset apua työsuhteisiin liittyvissä asioissa.

Open chat
1
Hei, kuinka voimme auttaa? Kerro asiasi - lakimies vastaa mahdollisimman pian :)