puh. 040 123 9111
Vision Law

Vuokralaisen vuokravakuus

Asuinhuoneiston vuokrauksessa osapuolilla – erityisesti vuokranantajalla – on usein tarve turvata vuokrasopimusta vuokravakuudella. Vuokravakuus tarkoittaa yleensä vuokralaisen ennen vuokrakohteen hallintaan saamista vuokranantajan hyväksi tekemää pankkitalletusta tai muuta talletettavaa omaisuutta. Yhtä lailla osapuolet voivat kuitenkin sopia myös siitä, että vuokranantajan on asetettava vuokravakuus. Vuokravakuus on käytettävissä osapuolten sopimissa tilanteissa, jos sen asettanut osapuoli laiminlyö vuokrasopimuksesta johtuvia velvoitteitaan. Osapuolten on hyvä selvittää etukäteen, miten ja millä ehdoin tarkoittavat vuokravakuuden olevan käytettävissä.

Laissa asuinhuoneiston vuokrasta on säädetty vuokravakuudesta asuinhuoneiston vuokrasuhteessa. Sen mukaan osapuolet voivat sopia kohtuullisen vakuuden asettamisesta sen varalle, että toinen osapuoli ei täytä velvoitteitaan. Vakuus ei kuitenkaan voi olla määrältään suurempi kuin kolmen kuukauden vuokraa vastaava summa vaan tällainen sopimus on mitätön. Osapuolten tulee myös sopia mihin ajankohtaan mennessä vakuus on asetettava. Mikäli vakuutta ole tähän ajankohtaan mennessä asetettu, niin on toisella osapuolella oikeus purkaa vuokrasopimus. Vuokrasopimuksen purkamisen voi kuitenkin estää, jos asettaa vakuuden ennen purkuilmoituksen tiedoksisaamista.

Vuokravakuus tulee palauttaa vuokrasopimuksen päätyttyä, mikäli sellaista vahinkoa ei ole syntynyt, jota vuokravakuudella on tarkoitettu katettavan. Osapuolten olisi hyvä sopia etukäteen palautuksen ehdoista, esimerkiksi missä ajassa palautusta tulisi vaatia ja missä ajassa palautus on tehtävä. Vakuutta voidaan käyttää, jos osapuoli on laiminlyönyt vuokrasopimuksen mukaisia velvoitteitaan, mutta ei lähtökohtaisesti muuhun tarkoitukseen. Lisäksi vuokravakuutta voidaan pitää vain se osuus, joka vaaditaan vahingon kattamiseksi. Vuokravakuuden käyttäminen ei kuitenkaan estä vuokrasopimuksen irtisanomista laiminlyönnistä johtuen.

Tyypillisiä vuokrasopimuksesta seuraavia velvoitteita, joihin vakuutta käytetään ovat muun muassa vuokranmaksun laiminlyönti ja asuinhuoneiston vahingoittaminen. Huomioitava on kuitenkin, että vuokralainen ei vastaa huoneiston normaalista kulumisesta, ellei näin olisi poikkeuksellisesti sovittu. Vuokravakuutta ei siis voi käyttää asunnon normaalista kulumisesta johtuvaan kunnostustyöhön. Lisäksi erimielisyyttä vuokravakuuden käyttämisestä aiheutuu usein esimerkiksi loppusiivoukselta vaadittavaan tasoon liittyen. Tästä syystä osapuolten olisi suositeltavaa kirjata vuokrasopimukseen tarkasti asunnon kuntoon ja kunnossapitoon liittyvät kysymykset, jolloin myös vuokravakuuden käyttäminen on näiden osalta selvää.

Lisätietoa asuinhuoneiston vuokrauksesta ja vuokravakuudesta löytyy Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivustolta sekä Kuluttajaliiton vuokraoppaasta. Myös VisionLaw asianajotoimistosta saat apua asunnon vuokraukseen liittyvissä asioissa.

Open chat
1
Hei, kuinka voimme auttaa? Kerro asiasi - lakimies vastaa mahdollisimman pian :)