puh. 040 123 9111
Vision Law

Asuntokauppariita

Olet ostanut unelma-asunnon mutta huomaat jonkin ajan päästä, että kaikki asunnossa ei olekaan kunnossa. Perheesi alkaa sairastella epämääräisesti ja pian selviääkin, että kylpyhuoneessa on mittava homevaurio. Tai olet myynyt mielestäsi hyvän asunnon mutta ostaja soittaa sinulle ja kertoo, että asunnossa on radon-säteilyä. Asuntokauppariita on asia, jota tuskin kukaan haluaa kohdata. Tässä artikkelissa on hyödyllistä tietoa asuntokauppojen virheisiin liittyen, olitpa sitten asuntokaupassa ostajan tai myyjän roolissa.

Asuntokaupan virheet

Käytetyssä asunnossa on virhe, jos asunto ei vastaa sovittua, myyjän antamia tietoja tai se on varustukseltaan, kunnoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan selvästi huonompi kuin mitä ostaja on odottanut. Myös alueen ympäristöstä tai palveluista annetut väärät tiedot voivat johtaa tilanteeseen, jossa käsillä on väistämättä asuntokauppariita. Käytetyn asunnon virheen arvioinnissa keskeistä on siis sopimuksen sisältö, myyjän antamat tiedot sekä ostajan tarkastusvelvollisuus. Asuntokaupan virhe voi olla laatuvirhe, taloudellinen virhe tai oikeudellinen virhe. Ostajan kannalta tärkeintä on aina hyvissä ajoin tehty virheilmoitus eli reklamaatio.

Laatuvirhe, taloudellinen virhe ja oikeudellinen virhe

Tavanomaisia laatuvirheitä ovat kosteusvauriot, homevauriot sekä yhä yleisemmiksi käyneet radonin esiintymisestä johtuvat virheet. Taloudellinen virhe liittyy asunnon omistamiseen tai käyttöön liittyviin taloudellisiin velvoitteisiin ja vastuisiin, kuten yhtiövastikkeen tai osakkeille kohdistuvan yhtiövelkaosuuden määrään. Taloudellinen virhe on kysymyksessä, jos myyjä on antanut näistä seikoista virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon tai jättänyt antamatta ostajalle tiedon, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon. Lisäksi asuntokaupassa on ns. salainen taloudellinen virhe esimerkiksi silloin, kun asunto-osakeyhtiön yhteisissä tiloissa on kosteusvaurio, jonka korjaamisesta aiheutuu yhtiölle merkittäviä kustannuksia. Oikeudellinen virhe liittyy asuntoon kohdistuviin sivullisen oikeuksiin. Kaupan kohteessa on oikeudellinen virhe esimerkiksi silloin, jos sivullinen omistaa sen tai osan siitä tai jos sivullisella on jokin muu siihen kohdistuva oikeus

Asuntokaupan virheen seuraukset

Yleisin seuraus virheestä on hinnanalennus maksetusta kauppahinnasta. Käytetyn asunnon kaupassa ostaja ei voi vaatia myyjää korjaamaan virhettä. Myyjällä ei ole myöskään oikeutta korjata virhettä välttyäkseen hinnanalennukselta. Asuntokaupan purkaminen edellyttää olennaista sopimusrikkomusta myyjältä ja kynnys kaupan purkamiseen on verrattain korkea. Mikäli virheestä on aiheutunut vahinkoa, ostajalla saattaa olla oikeus myös vahingonkorvaukseen.

Miten toimin, jotta vältetään asuntokauppariita?

Jos olet ostajana, pyri selvittämään virheen laajuus. Ota valokuvia esimerkiksi kosteusvauriosta ja pyydä teknistä asiantuntija-apua. Ota myös yhteyttä isännöitsijään, jolta voit kysyä osakkeenomistajan ja taloyhtiön välisestä vastuunjaosta. Varaa myös myyjälle mahdollisuus tulla toteamaan virhe. Ostajan kannattaa myös pyytää kirjallisia tarjouksia asunnon korjaamiseksi usealta korjausfirmalta. Myyjän taas kannattaa katselmoida virhe ja tarvittaessa pyytää avukseen asiantuntija. Molempien osapuolten kannattaa ensisijaisesti hakea sovinnollista ratkaisua välttääkseen asuntokaupan riidan.

Reklamaatio eli virheilmoitus

Ostajan on ilmoitettava virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Kohtuullisena aikana on oikeuskäytännössä yleensä pidetty noin 4-5 kuukautta. Ostaja menettää oikeutensa vedota virheeseen, jos hän ei ole reklamoinut myyjälle oikea-aikaisesti.
Asunto-osakkeiden osalta takaraja reklamaatiolle on kaksi vuotta ja kiinteistöjen (omakotitalo) osalta viisi vuotta siitä, kun asunnon hallinta on luovutettu. Reklamaation voit kätevästi tehdä kuluttajaneuvonnan sivuilla täältä tai kääntymällä VisionLaw lakimiesten puoleen, joihin saat helpoiten yhteyden yhteydenottokaavakkeellamme. VisionLaw asianajotoimisto on turvanasi, mikäli tarviotset apua ja edessä häämöttää asuntokauppariita.

Open chat
1
Hei, kuinka voimme auttaa? Kerro asiasi - lakimies vastaa mahdollisimman pian :)