puh. 040 123 9111
Vision Law

Lähestymiskielto ja sen hakeminen

Lähestymiskiellon hakeminen suojaksesi on perusteltua silloin, kun pelkäät turvallisuutesi puolesta. Lähestymiskieltoa voidaan hakea sille,  joka uhkaa sinun henkeä, terveyttä, vapautta tai rauhaa. Lähestymiskielto tarkoittaa sitä, että henkesi, terveytesi, vapautesi tai rauhasi suojaamiseksi voidaan jotakuta toista kieltää ottamasta sinuun yhteyttä. Lähestymiskielto voi olla perusmuotoinen-, laajennettu tai perheen sisäinen lähestymiskielto.

Perusmuotoinen lähestymiskielto

Perusmuotoisella lähestymiskiellolla tarkoitetaan sitä, että siihen määrätty henkilö ei saa tavata suojattavaa henkilöä eikä muutenkaan ottaa häneen yhteyttä tai yrittää sitä. Suojattavaa henkilöä ei saa myöskään seurata tai tarkkailla.

Laajennettu lähestymiskielto

Laajennetulla lähestymiskiellolla tarkoitetaan myös kieltoa oleskella tietyllä alueella, esimerkiksi suojattavan henkilön vakituisen asunnon, loma-asunnon, työpaikan tai muun erikseen määritellyn paikan läheisyydessä.

Perheen sisäiseen lähestymiskielto

Jos joku on määrätty perheen sisäiseen lähestymiskieltoon, tällaisen henkilön on poistuttava yhteisestä asunnosta eikä hän saa palata sinne. Hän ei myöskään saa tavata eikä muutoin ottaa yhteyttä henkilöön, jota kiellolla suojataan. Kiellettyä on myös suojattavan henkilön seuraaminen ja tarkkailu. Myös perheen sisäinen lähestymiskielto voidaan määrätä laajennettuna koskemaan oleskelua tietyssä muussa paikassa, esimerkiksi yhteisen asunnon läheisyydessä.

Miten lähestymiskieltoa haetaan?

Lähestymiskiellon hakeminen eli hakemus osoitetaan useimmiten käräjäoikeudelle, kiireellisissä tapauksissa poliisille  Kieltoa haettaessa tulee yksilöidä se, minkälaisen uhan tai häirinnän kohteeksi olet joutunut tai joutumassa sekä kenen taholta koet uhkaa tai häirintää. Lisäksi tulee olla valmis esittämään kirjallisia todisteita, esimerkiksi tekstiviestejä sekä muuta todistelua kuten todistajia. On tärkeää on, että kirjaat tapahtumat muistiin ja keräät tarvittavaa todistelua hakemuksesi tueksi. Jos olet joutunut fyysisen väkivallan uhriksi, käy lääkärillä mahdollisimman pian.

Väliaikainen lähestymiskielto

Heti voimaan tulevan väliaikaisen lähestymiskiellon voi määrätä poliisi tai syyttäjä – tai käräjäoikeus.

Lähestymiskiellolla ei kuitenkaan estetä asiallisista syistä tapahtuvaa yhteydenottoa, esimerkiksi lapsen sairastumisesta tai muusta vastaavasta syystä tapahtuvaa yhteydenotto. Lähestymiskiellon rikkominen on sakolla tai vankeudella rangaistava ns. virallisen syytteen alainen rikos, jonka syyttäjä vie oikeuteen. Lähestymiskieltoasioihin voi saada maksuttoman oikeudenkäynnin eli oikeusavun. Me VisionLaw asianajotoimistossa haemme aina asiakkaalle maksuttoman oikeudenkäynnin ja jos olet oikeusapuun oikeutettu, sinun ei tarvitse käyttää oikeusaputoimistoa vaan voit kääntyä suoraan puoleemme.

Open chat
1
Hei, kuinka voimme auttaa? Kerro asiasi - lakimies vastaa mahdollisimman pian :)