puh. 040 123 9111
Vision Law

Puhelinmyynti vaikeutuu

Puhelinmyynti vaikeutuu kun puhelinmyynnissä eli telemarkkinoinnissa otetaan käyttöön kirjallinen vahvistusmenettely. Puhelinmyyntiä koskeva kirjallinen vahvistus on ollut käytössä Ruotsissa jo vuodesta 2018. Suomessa uudistus tulee voimaan vuoden 2023 alussa.

Kuluttajan asema paranee

Kuluttajansuojalain puhelinmyyntiä koskeva uudistus tulee vaikuttamaan erityisesti sanoma- ja aikakausilehtien sekä sähkön puhelinmyyntiin mutta yleisesti kaikkien kulutushyödykkeiden puhelinmyyntiin. Uudistuksen tarkoituksena on helpottaa erityisesti sellaisten kuluttajien asemaa, jotka eivät kykene ymmärtämään sopimuksen sisältöä kokonaisuudessaan puhelun aikana. Kuluttajan kyky ymmärtää on voinut heikentyä esimerkiksi iän, sairauden tai puutteellisen kielitaidon takia. Jatkossakin kuluttajilla on oikeus estää itseensä kohdistuva puhelinmyynti esimerkiksi ilmoittamalla tästä suoraan yritykselle tai rajoittamalla puhelinmyyntiä Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton Puhelin-Robinson -palvelun kautta.

Kirjallinen vahvistusmenettely puhelinmyynnissä

Elinkeinoharjoittajan tulee tulevaisuudessa vahvistaa puhelimitse tehty tarjous kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla kuluttajalle. Olennaista on, että kuluttaja saa tarjouksen henkilökohtaisesti ja hänellä on tosiasiallinen mahdollisuus tallentaa tai toisintaa tarjous. Käytännössä tämä tulee tarkoittamaan, että sopimus lähetetään sähköpostitse puhelun jälkeen asiakkaalle vahvistusta varten. Tekstiviesti kelpaa vain, jos siihen saadaan mahdutettua kaikki kauppaehdot. Pelkkä linkki kauppaehtoihin tai elinkeinoharjoittajan verkkosivustolle ei riitä. Perinteinen kirjeposti täyttää myös pysyvän tavan vaatimuksen.

Tämän jälkeen kuluttajan pitää hyväksyä elinkeinoharjoittajan lähettämä tarjous kirjallisesti. Jos kuluttaja ei tee kirjallista hyväksyntää, sopimus ei sido. Tällöin kuluttaja ei ole velvollinen maksamaan tuotteesta. Kuluttajalla ei myöskään ole tällöin palautus- tai huolenpitovelvollisuutta koskien tuotetta, jonka elinkeinoharjoittaja on jo mahdollisesti ehtinyt toimittaa.

Huomionarvoista on myös, että kirjallinen tarjous sekä kirjallinen vastaus tulee toimittaa puhelinkeskustelun jälkeen. Elinkeinoharjoittaja ei siis saa toimittaa kirjallista tarjousta vielä, kun puhelinkeskustelu asiakkaan kanssa on kesken.

Rahoituspalveluita ja rahoitusvälineitä koskevat sopimukset

Puhelinmyynnin kautta tehtyjä rahoituspalveluja ja rahoitusvälineitä koskevia sopimuksia koskee lisäksi kuluttajan oikeus vedota sopimuksen sitomattomuuteen. Tällaisia sopimuksia ovat esimerkiksi puhelinmyynnin kautta sovitut vakuutussopimukset. Kuluttaja voi vedota sopimuksen sitomattomuuteen vuoden sisällä sopimuksen tekemisestä. Tällöin elinkeinoharjoittajan on palautettava mahdolliset kuluttajan sopimuksen nojalla tekemät maksusuoritukset 30 päivän kuluttua siitä, kun elinkeinoharjoittaja on saanut ilmoituksen kuluttajalta.

Milloin ei tarvitse tehdä kirjallista vahvistusmenettelyä?

Kirjallista vahvistusmenettelyä ei tarvita tilanteissa, joissa kuluttaja on ottanut omasta aloitteestaan yhteyttä elinkeinoharjoittajaan. Esimerkiksi jos kuluttaja soittaa elinkeinoharjoittajalle ilman, että elinkeinoharjoittaja on ensin ollut kuluttajaan yhteydessä.
Kuluttajansuojalain vaatimaa kirjallista vahvistusmenettelyä ei sovelleta, jos kyse on viestintäpalvelusopimusten kuten puhelin- ja internetliittymien puhelinmyynnistä. Tällöin sovelletaan sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia, jonka mukaan yrityksen tulee toimittaa asiakkaalle sopimustiivistelmä hyväksymistä varten.
Kirjallista vahvistusmenettelyä ei tarvita myöskään tilanteissa, joissa elinkeinoharjoittaja on ottanut yhteyttä kuluttajaan tämän nimenomaisesta pyynnöstä.

Sopimattomasta markkinoinnista ja menettelystä aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen

Kuluttajalla on uudistuksen myötä oikeus vaatia kohtuullista hinnanalennusta, jos elinkeinoharjoittaja on käyttänyt sopimatonta menettelyä taikka harhaanjohtavaa tai aggressiivista menettelyä ja menettelyn voidaan olettaa vaikuttaneen kuluttajan tekemään ostopäätökseen. Aggressiivisena menettelynä voidaan katsoa esimerkiksi kuluttajaan kohdistuvaa painostusta lähettää kirjallinen hyväksyntä edellä kuvatun kirjallisen vahvistusmenettelyn loppuunsaattamiseksi.
Kuluttajilla on jatkossa myös oikeus saada korvaus vahingosta, jonka yritys on aiheuttanut kuluttajalle sopimattomalla markkinoinnilla tai menettelyllä. Kyseinen korvaus voi koskea esimerkiksi turhia matkakuluja, jos kauppaa ei synny tuotteen puutteellisen saatavuuden tai myyjän tavarasta antamien virheellisten tietojen vuoksi.

Puhelinmyynti vaikeutuu siis kuluttajien kohdalla ja asia on ollut runsaasti esillä myös mediassa, esim. Iltalehti ja YLE ovat uutisoineet asiasta.

VisionLaw lakitoimisto on avustanut niin yrityksiä kuin yksityishenkilöitä kuluttajansuojakysymyksissä. Jos koet tarvitsevasi lainopillista apua, voit luottamuksellisesti ottaa yhteyttä lakimiehiimme tästä avautuvalla yhteydenottolomakkeella.
Tavoitat meidät myös puhelimitse numerosta 040 123 9111.

Open chat
1
Hei, kuinka voimme auttaa? Kerro asiasi - lakimies vastaa mahdollisimman pian :)