puh. 040 123 9111
Vision Law

Silkkitie takavarikko

Viranomaiset ovat takavarikoineet Tor-verkossa toimineen Silkkitie ja Valhalla-nimillä toimineen kauppapaikan palvelimen vuoden 2019 alkupuolella. Kauppaa sivustolla on käyty huumaus-, doping- ja lääkeaineilla sekä aseilla arviolta kymmenien miljoonien eurojen edestä. Takavarikoidulta palvelimelta on tähän asti selvitetty jo yli 7000 kauppapaikalla asioineen henkilön henkilöllisyys, mutta lisää henkilötietojen paljastuksia on odotettavissa kunhan tutkinta etenee. Poliisin mukaan tuhannet rikosepäilyt on jo otettu esitutkintaan ja myyjät sekä ostajat tulevat saamaan syytteen lähitulevaisuudessa. Miten asia sitten tästä etenee?

Miten asia etenee?

Koko asiaa koordinoi historiallisen suuri 22 syyttäjän ryhmä. Tutkinnassa on vakaviakin huumerikoksia, mutta 95 prosenttia epäillyistä rikoksista on huumausaineiden sekä lääke- ja dopingaineiden ostotapahtumia. Toisin kuin huumerikoksissa yleensä nyt tavalliset käyttäjät ovat huomion keskipisteenä. Oletettavaa on, että valtaosa syytteistä tulee koskemaan huumausaineen käyttörikoksia. Tutkinnan yhteydessä Silkkitie kauppapaikalla asioineet kutsutaan kuultavaksi, jonka jälkeen tehdään tapauskohtaisesti päätös viedäänkö asia syyttäjälle ja edelleen tuomioistuimeen. Viranomaisilta saatujen tietojen mukaan arviolta puolella selvitetyistä henkilöistä ei ole aiempaa rikostaustaa.

Mitä seuraamuksia asiasta voi tulla?

Joka laittomasti käyttää taikka omaa käyttöä varten pitää hallussaan tai yrittää hankkia vähäisen määrän huumausainetta, on tuomittava huumausaineen käyttörikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Käytännössä huumausaineiden käyttörikoksista tuomitaan usein sakkoa. Tavallisessa huumausainerikoksessa maksimirangaistu on kaksi vuotta vankeutta. Huumausaineen käyttörikos vanhenee kahdessa vuodessa. Mikäli rikos on vanhentunut tai se katsotaan niin vähäiseksi, ettei syytettä nosteta, jää henkilöstä kuitenkin tieto Silkkitie yhteyksistä poliisin rekisteriin vuosiksi.

Mitä asiassa kannattaa tehdä?

Tunnustus, eli jos tapauksessa mukana ollut menee oma-aloitteisesti selvittämään asiaa poliisille, voi se vaikuttaa rangaistukseen. Korkeimman oikeuden oikeuskäytännön mukaan syytetyn myötävaikutus rikoksen selvittämiseen voidaan ottaa huomioon rangaistusta mitattaessa.

Toisaalta ketään ei voida velvoittaa todistamaan itseään vastaan eikä edistää oman syyllisyytensä selvittämistä. Tämä ns. itsekriminalisointisuoja on yksi keskeisimmistä rikosoikeudellisista periaatteista. Kaikki ostotapahtumat ja henkilöllisyydet eivät todennäköisesti selviä riittävällä varmuudella, minkä takia kannattaa tarkoin miettiä, miten asiassa etenee.

VisionLaw asianajotoimisto hoitaa myös rikosasioita. Rikosasioissa on korostetun tärkeää se, että asianajajan apua käytetään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Rikoksesta epäilyllä on oikeus käyttää avustajaa jo esitutkinnan aikana. Myös oikeusapu eli maksuton oikeudenkäynti voidaan tietyin edellytyksin myöntää jo esitutkinnan aikana. Jos sinä koet tarvitsevasi lainopillista apua, voit luottamuksellisesti ottaa asianajotoimistoomme yhteyttä tästä aukeavalla yhteydenottokaavakkeella. Tavoitat meidät myös puhelimitse numerosta 040 123 9111. Päämiehen ja asianajajan suullinen ja kirjallinen kommunikointi jää aina vain heidän keskinäiseksi salaisuudekseen ja päämies yksin päättää annetaanko tietoa muille.

Open chat
1
Hei, kuinka voimme auttaa? Kerro asiasi - lakimies vastaa mahdollisimman pian :)