puh. 040 123 9111
Vision Law

Somemarkkinoinnin juridiikka

Sosiaalinen media on muodostunut tärkeäksi kanavaksi yritysten markkinoinnille ja tulee olemaan sitä myös tulevaisuudessa, kun sekä yritykset että kuluttajat siirtyvät yhä aktiivisemmin sosiaaliseen mediaan. Sosiaalinen media tarjoaakin markkinoijalle uusia mahdollisuuksia esimerkiksi näkyvyyden ja osallistumisen näkökulmasta.

Markkinoinnin juridiikka sosiaalisessa mediassa
Myös sosiaalisen median markkinoinnissa tulee muistaa kiinnittää huomioita markkinointia koskevaan lainsäädäntöön ja sen noudattamiseen. Sosiaalisen median markkinointiin ei ole omaa erityislainsäädäntöä, vaan sovellettavaksi tulevat samat markkinointia koskevia säännöt kuin markkinoinnissa perinteisillä viestintäkeinoilla. Lisäksi kunkin sosiaalisen median palveluntarjoajalla voi olla omia markkinointia koskevia ehtoja, joita palvelun käyttäjä sitoutuu noudattamaan lainsäädännön ohella.

Kuluttajansuojalain 2 luvussa on kuluttajalle suunnattua markkinointia koskevat säännökset, joita tulee noudattaa myös sosiaalisen median markkinoinnissa. Säännökset koskevat muun muassa miten ja mitä tietoja markkinoinnin yhteydessä tulee antaa sekä vertailevaa markkinointia koskevaa sekaannuksen vaaraa. Sosiaalisen median markkinoinnissa erityisesti tulisi kiinnittää huomiota markkinoinnin tunnistettavuutta koskevaan säännökseen, jonka mukaan markkinoinnista tulee selkeästi käydä ilmi kaupallinen tarkoitus ja se kenen lukuun markkinoidaan. Markkinoinnissa esimerkiksi blogikirjoituksen tai muun sosiaalisen median postauksen kautta tulee siis kiinnittää huomioita siihen, että markkinoinnillinen tarkoitus ja markkinoiva yritys tulevat selkeästi ilmi.

Lisäksi markkinoinnissa sosiaalisessa mediassa tulee varmistua, että markkinointi on kuluttajasuojalain edellyttämällä tavalla hyvän tavan mukaista ja sopivaa. Markkinointi on hyvän tavan vastaista – eli mikäli se on selvästi ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen yhteiskunnallisten arvojen kanssa ja erityisesti laissa määritellyissä tilanteissa. Lainsäädäntö edellyttää myös alaikäisten huomioimisen markkinoinnin kohderyhmänä, joten sosiaalisen median mainonnassa tulee varmistua siitä, että mainonta on sopivaa kaikille ikäryhmille, jotka se saattaa tavoittaa. Useimmissa sosiaalisissa medioissa on käyttäjinä myös lapsia, joten tämä tulee ottaa huomioon markkinointitoimissa.

Markkinointi sosiaalisessa mediassa edellyttää usein myös tekijänoikeuskysymysten selvittämistä. Esimerkiksi käyttäjiä osallistavien kuvakilpailun kuvien käyttäminen ja asiakkaiden omilla tileillään jakamien kuvien ”uudelleenjakaminen” yrityksen markkinointitarkoituksiin edellyttävät kuvaajan suostumusta. Pelkkä kilpailuun osallistuminen ei lähtökohtaisesti sisällä automaattisesti yritykselle lupaa käyttää kuvaa jatkossa. Kilpailujen ehtojen suunnittelussa ja itse kilpailun toteutuksessa tulee siis selkeästi ottaa kantaa myös mahdollisiin tekijänoikeuskysymyksiin.

Markkinointi sosiaalisessa mediassa on siis suositeltavaa suunnitella huolellisesti paitsi markkinoinnilliset mutta myös juridiset näkökulmat huomioiden. Kuluttajansuojalaki kokonaisuudessaan on luettavissa täältä. Hyödyllistä tietoa markkinointia koskevasta lainsäädännöstä löytyy myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivustolta. Myös VisionLaw kokeneet asianajajat antavat mielellään neuvoja somemarkkinoinnin juridiikassa.

Open chat
1
Hei, kuinka voimme auttaa? Kerro asiasi - lakimies vastaa mahdollisimman pian :)