puh. 040 123 9111
Vision Law

Tavaran virhe – Kuluttajansuojalaki

Meistä jokainen tulee tehneeksi erilaisia tavaroiden ja tuotteiden kauppoja lähes päivittäin. Tavaran kauppa onkin yleisin sopimustyyppi, jossa kuluttaja on toisena osapuolena. Siksi kuluttajan on hyvä olla tietoinen oikeuksistaan myös tilanteessa, jossa ostetussa tavarassa huomataan virhe. Tavaran virhe ja sen seuraukset kaupalle on määritelty kuluttajansuojalaissa.

Kuluttajansuojalaki koskee tavaran kauppaa, jossa ostajana on kuluttaja ja myyjänä elinkeinonharjoittaja. Tavaran tulee lajilta, määrältä, laadulta ja muilta ominaisuuksiltaan vastata sitä mitä voidaan katsoa sovitun. Ensisijaisesti tavaran tulee siis olla myyjän ja ostajan sopimuksen mukainen.

Jollei taas muuta ole sovittu, tulee tavaran soveltua siihen käyttötarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään ja myös käyttötarkoitukseen, johon kuluttaja on sen hankkinut, jos myyjä on ollut tietoinen tästä ja ei ole ilmoittanut, ettei tavara mahdollisesti sovellu tähän. Jos myyjä on antanut tavarasta tietoja ennen kaupantekoa tai viitannut näytteeseen, tulee tavaran vastata tätä. Tämä koskee myös markkinoinnissa annettuja tietoja tuotteesta.

Lisäksi käsillä on tavaran virhe, jos sitä ei ole pakattu tarpeellisella tavalla suojauksen kannalta tai jos se ei kestävyydeltään vastaa sitä, mitä kuluttaja voi tämän kaltaiselta tavaralta odottaa. Tavaran tulee myös täyttää lainsäädännön ja viranomaisten sille asettamat vaatimukset. Tavarassa on virhe myös, jos se vaatii asentamista tai huoltoa, eikä myyjä ole antanut tähän asianmukaisia ohjeita. Jos kauppaan kuuluu osana asennus, niin myyjän vastuulla on, että asennus on tehty oikein.

Virheellisyyttä arvioitaessa tulee siis ottaa huomioon sekä kaupantekotilanne ja sen olosuhteet että tavaran ominaisuudet. Ostaja ei voi kuitenkaan vedota virheeseen, joka on ollut hänen tiedossaan kun kauppaa on tehty. Ostajan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle kahden kuukauden kuluessa tai tämänkin jälkeen kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai olisi pitänyt havaita se. Ostaja voi vaatia virheen korjausta tai virheettömän tavaran virheellisen tilalle, ellei tämän tämä ole myyjälle kohtuutonta. Myyjä saa myös viipymättä ostajan ilmoituksesta pyytämättä korjata virheen tai toimittaa uuden tuotteen, jollei siitä aiheudu ostajalle olennaista haittaa tai kustannuksia. Jollei virhettä voida edellä kuvatulla tavalla oikaista, voi ostaja vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkua. Kaupan purku voi kuitenkin tulla kyseeseen vain, jos virhe on vähäistä suurempi. Lisäksi ostajalla voi olla oikeus virheen aiheuttamasta vahingosta. Lisää tietoa tavaran virheestä löytyy myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivustolta ja aina ongelmatapauksissa voi myös kääntyä asiantuntevien lakimiestemme puoleen.

Open chat
1
Hei, kuinka voimme auttaa? Kerro asiasi - lakimies vastaa mahdollisimman pian :)