puh. 010 567 8808
puh. 040 123 9111
Vision Law

Urheiluoikeus – Intohimosta urheiluun ja ihmisten auttamiseen

Urheilun ja seuratoiminnan asiantuntemus sekä oikeudellinen osaaminen, näistä elementeistä koostuu VisionLaw Sports konsepti. Palvelemme urheiluseuroja, lajiliittoja, urheilijoita, valmentajia sekä managereita erilaisissa oikeudellisissa toimeksiannoissa. Lisäksi teemme yhteistyötä urheilun taustatoimijoiden, kuten urheilusponsoreiden, varustetoimittajien ja tapahtumajärjestäjien kanssa. Urheiluoikeus on yksi VisionLaw:n tärkeimmistä painopisteistä.

Intohimosta urheiluun ja ihmisten auttamiseen

Urheiluoikeus edellyttää eri oikeudenalojen hyvää hallintaa ja urheilun erityispiirteiden tuntemista. Urheiluoikeuden asiantuntemuksen merkitys myös kasvaa koko ajan urheilun ammattimaistuessa ja kaupallistuessa. Urheilutoiminnassa tulee hallita monenlaisia oikeudellisia kokonaisuuksia esimerkiksi sopimuksiin, työoikeuteen, henkilötietojen suojaamiseen, vakuutuskorvauksiin ja verotukseen liittyen sekä tuntea ja osata tulkita niin lajiliiton sääntöjä kuin muitakin urheilun sisäisiä määräyksiä.

Panostamme toiminnassamme ongelmien ja erimielisyyksien ennaltaehkäisyyn. Laatimalla sopimukset huolellisesti ja varmistumalla toimintatapojen oikeellisuudesta voidaan estää monien riitojen syntyminen ja taata yhteistyön sujuvuus. Tavoitteenamme on monipuolisten palveluidemme avulla huolehtia, että pelaajat, valmentajat, seuratyöntekijät, vapaaehtoiset ja muut urheilun ystävät pystyvät huolettomasti nauttimaan harrastamisesta ja urheilutoiminnasta – avustamme urheilijoita sopimusneuvotteluissa ja dopingasioissa, huolehdimme junioripelaajan oikeuksista, olemme valmentajien tukena työsuhteen purkautuessa, autamme yrityksiä sponsoriyhteistyössä, laadimme managerisopimuksia sekä ohjeistamme seuroja markkinoinnissa ja varainhankinnassa.

Lakimiehillämme on vahva osaaminen myös riitojen ja rikosten selvittämisestä. Perinteisen riidanratkaisun lisäksi urheiluun liittyy myös ainutlaatuisia valitus- ja riidanratkaisumenetelmiä. Avustamme asiakkaitamme muun muassa kurinpitovalitusten ja -vastineiden laatimisessa, edustamme heitä tarvittaessa niin urheilun oikeusturvalautakunnassa, urheilun kansainvälisessä välitystuomioistuimessa CAS:ssa kuin yleisessä tuomioistuimessakin sekä edistämme sovinnon saavuttamista riitatilanteissa.

VisionLaw Sports – palvelukokonaisuus urheiluseuroille

VisionLaw Sports on täysin uudenlainen urheiluseurojen tarpeisiin yhteistyössä urheiluväen kanssa kehitetty palvelukokonaisuus. VisionLaw Sports -palvelun tarkoituksena on kehittää seuran toimintatapoja entistä toimivammiksi, huolehtia menettelyjen lainmukaisuudesta, ehkäistä ongelmatilanteita ja vapauttaa seuratoimijoiden resursseja urheiluseuran ydintoimintoihin. Uskomme ammattimaisen ja asianmukaisen seuratoiminnan myös lisäävän seuran houkuttelevuutta niin harrastajien kuin yhteistyökumppaneidenkin näkökulmasta.

VisionLaw Sports -palvelu räätälöidään seuran yksilöllisten tarpeiden mukaiseksi – palvelu voi sisältää esimerkiksi oikeudellista neuvontaa, asiakirjojen päivittämistä, neuvottelutilanteissa avustamista ja seurakoulutuksia. Yhteistyöseurat saavat käyttöönsä myös urheiluoikeuden tietopankin sekä digitaaliset palvelut online-palaverien järjestämiseen ja sähköisten asiakirjojen hyödyntämiseen. Asioiden ammattimainen hoitaminen ja ihmisten hyvinvoinnista huolehtiminen ovat menestyvän urheiluseuran perusta.

Open chat
1
Hei, kuinka voimme auttaa? Kerro asiasi - lakimies vastaa mahdollisimman pian :)