puh. 040 123 9111
Vision Law

Verkkokaupan säännöt

Verkkokauppa eli nettikauppa kasvattaa edelleen suosiotaan kuluttajien keskuudessa. Myös yhä useampi yritys panostaa nettikauppaan erityisesti kuluttajille suunnattujen tuotteiden ja palveluiden kaupassa. Verkkokaupankäynnissä tulee kuitenkin ottaa huomioon, että verkkokauppa on kuluttajasuojalain tarkoittamaa etämyyntiä. Etämyynnistä on verkkokaupassa kyse myös silloin, kun tuote noudetaan myöhemmin myymälästä. Verkkokaupan säännöt poikkeavat siis perinteisestä kivijalkakaupasta, joista huonompia ehtoja myyjä ei voi asettaa kuluttajalle.

Mitä tietoja myyjän on verkkokaupassa annettava?

Verkkokaupan säännöt pitävät sisällään myös sen, mitä tietoja myyjän on annettava kuluttajalle ennen verkkokaupan tekemistä. Näitä ovat kuluttajansuojalain mukaan esimerkiksi tuotteen ominaisuuksista, elinkeinonharjoittajasta, tuotteen ja kuljetuksen hinnasta sekä peruutusoikeudesta ja tuotteen palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista. Käytännössä verkkokaupan yhteydessä tiedot on helpoin asettaa saataville verkkokaupan nettisivulle, mutta ne voidaan antaa myös muulla tavoin ennen sopimuksen tekoa. Tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä aiheutuu myyjälle seurauksia ja myyjä voi menettää oikeutensa vedota tiettyihin kaupan ehtoihin. Mahdollisessa riitatilanteessa tulee myyjän myös pystyä osoittamaan, että tiedot on annettu lain edellyttämällä tavalla.

Tuotteen palautusoikeus verkkokaupassa

Verkkokaupassa kuluttajan kannalta usein olennaista on tietää, miten ja millä ehdoin tuotteen voi palauttaa. Verkkokaupassa ostetuilla tuotteilla on kuluttajansuojalain mukaan 14 päivän peruuttamisoikeus tuotteen vastaanottamisesta. Tästä poikkeava peruutusoikeus voi olla muun muassa hygieniatuotteilla ja elintarvikkeilla. Lisäksi palvelusopimuksia ja digitaalisia palveluita koskevat omat peruutussääntönsä. Ostajan on tehtävä peruutusilmoitus kaupan peruuttamisesta valmiilla lomakkeella tai muulla selkeällä tavalla ja palautettava tuote. Pelkkä tuotteen palauttaminen ei ole riitä kaupan perumiseen.

Ostajan peruutusoikeus ei kuitenkaan tarkoita oikeutta ilmaiseen tuotteen palautukseen, vaan ostaja vastaa palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista, jollei myyjä ole sitoutunut kaupan ehdoissa niitä maksamaan. Palautuskustannukset tulevat myyjän maksettavaksi myös tilanteessa, jossa myyjä on laiminlyönyt velvollisuutensa antaa ostajalle tietoa peruutuksesta ostajalle aiheutuvista kustannuksista.

Myyjän on peruutustilanteessa palautettava maksu 14 vuorokauden kuluessa peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Tuotteen peruutuksen ohella myös tähän liittyvä luotto- tai vakuutussopimus peruuntuu ja näitä koskeva maksu tulee palauttaa ostajalle 30 vuorokauden kuluessa.

Verkkokauppaan sovellettavat säännöt löytyvät pitkälti kuluttajansuojalaista.
Lisää tietoa verkkokauppaa koskevista säännöistä löytyy myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston Interenet -sivustolta tai VisionLaw asianajotoimistosta.

Open chat
1
Hei, kuinka voimme auttaa? Kerro asiasi - lakimies vastaa mahdollisimman pian :)