puh. 040 123 9111
Vision Law

Avioero ja omaisuuden jako

Avioero sekä siihen kiinteästi liittyvät ositus, lasten huolto, tapaamisoikeus ja elatus ovat raskaita asioita ja parisuhteen päätyttyä joskus varsin yllättäenkin, rakentava keskustelu aviopuolisoiden välillä ei enää useinkaan onnistu. Lisäksi mielessä voi painaa huoli omasta ja lasten tulevaisuudesta.

Mitä tapahtuu avioerohakemuksen jälkeen?

Avioerohakemus on helppo jättää käräjäoikeuteen osoitteessa oikeus.fi löytyvällä lomakkeella. Avioeron voi saada kuuden kuukauden harkinta-ajan jälkeen tai sen jälkeen, kun puolisot ovat asuneet erillään keskeytyksettä viimeiset kaksi vuotta. Avioeroa käsitellessään tuomioistuin ei tutki avioerohakemuksen syitä. Hakemuksen voivat tehdä puolisot yhdessä tai erikseen. Avioerohakemuksen jälkeen puolisoiden tulee miettiä omaisuuden jakoa eli ositusta. Osituksen lopputulokseen vaikuttaa olennaisesti se, onko aviopuolisoilla laadittuna avioehtosopimus ja voidaanko ositusta sovitella. Osituksen lopputuloksena laaditaan osituskirja. Jossain tapauksissa toinen puoliso velvoitetaan maksamaan elatusapua, sillä avioliittolain mukaan, kun toisen puolison katsotaan tarvitsevan elatusapua, tuomioistuin voi velvoittaa toisen puolison suorittamaan elatusapua tälle elatusta tarvitsevalle puolisolle.

Avioeron yhteydessä sovittaviksi tulevat myös kaikki lapsiin liittyvät oikeudelliset kysymykset. Tällaisia asioita ovat lapsen huolto, asuminen, tapaaminen ja elatus. Lapsen huolto, asuminen, tapaamisoikeus ja elatusapu ovat asioita, joista voidaan sopia, sovitella tuomioistuimessa tai käydä oikeutta käräjäoikeudessa lapsiriitana. Näistä voit lukea lisää lasten huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevasta artikkelistamme.

Perheasiat ovat viime vuosina monipuolistuneet ja kansainvälistyneet, lisäksi ns. lapsikaappausasiat ovat yleistyneet. Perheasioiden tuomioistuinkäsittelyyn voi saada julkista oikeusapua. Joissain tapauksissa, jo vahvistetun huolto- ja elatussopimuksen muuttamisen yhteydessä, myös kotivakuutus kattaa lakimieskuluja. Palveluitamme voi myös maksaa myös osamaksulla. Näin taloudellinen asemasi ei vaikuta siihen, että etujasi ajetaan ammattitaitoisesti. Avioero ja perheoikeudelliset asiat vaativat vankan lakiosaamisen lisäksi empatiakykyä ja sovittelutaitoja. Asianajotoimisto VisionLaw lakimiehet ovatkin saaneet kiitosta myös empatiakyvyistä sekä ystävällisestä palvelusta. Helposti lähestyttävän asianajotoimisto VisionLaw lakimiehet auttavat sinua avioerossa sekä kaikissa muissa perheoikeudellisissa asioissa. Meitä voit lähestyä puhelimitse, kotisivujen lomakkeella tai Some-kanavissamme.

Tiesitkö muuten, että Samoassa on laitonta unohtaa vaimon syntymäpäivä. Hurjaa ajatella, että tästä unohduksesta voi joutua vankilaan mutta voihan se avioliittokin joskus tuntua “vankilalta”. Tiedä sitten, onko moisella lailla vaikutusta avioerojen määrään.

Open chat
1
Hei, kuinka voimme auttaa? Kerro asiasi - lakimies vastaa mahdollisimman pian :)