puh. 040 123 9111
Vision Law

Ositus avioerossa

Osituksesta eli omaisuuden jaoista säädetään avioliittolaissa ja perintökaaressa. Ositus avioerossa suoritetaan avioeron hetkellä tai puolison kuollessa. Osituksen osapuolilla on vapaus sopia ositettavan omaisuuden arvosta. Avioliittolaki rajoittaa puolisoiden sopimusvapautta vain siinä määrin kuin laissa on nimenomaisesti säädetty. Ositussopimuksista eli osituksen esisopimuksista puolisoiden välisinä sopimuksina laki sitä vastoin nykyisin vaikenee. Erillisen rajoitussäännöksen puuttuessa ne ovat näin ollen sopimusvapauden puitteissa sallittuja.

Kohtuuttomuus

Erehdys tai muu vastaava seikka voi johtaa osituksen kohtuuttomuuteen. Sopimus ositettavan omaisuuden arvosta on pätemätön, jos sopimus on aviopuolison erehdyksen vuoksi kohtuuton. Ositus avioerossa voidaan julistaa pätemättömäksi esimerkiksi myös, kun toinen osapuoli on osituksessa salannut omaisuuttaan.

Ositusperusteen syntyhetki

Ositusperusteen syntyhetki on avioeron vireille tulo, tai puolison kuolema. Avioliittolain lähtökohta on, että ositusperusteen syntyhetken jälkeen puolison ansaitsema omaisuus, kuten hänen palkkatulonsa, ei enää kuulu puolison avio-oikeuden alaiseen ja osituksessa tasingon osalta huomioitavaan varallisuuteen. Toisaalta avio-oikeuden alaisen omaisuuden tuotto kuuluu avio-oikeuden alaisuuteen osituksen päättymiseen saakka. Ositusratkaisu voidaan perustaa myös ositusperusteen syntyhetkeä edeltävään aikaan. Esimerkiksi yritysvarallisuuden osalta ositus voidaan suorittaa sen mukaan, onko yrityksen varattomuus syntynyt liiketoiminnan tappiollisuudesta vai yksityisnostoista.

Ositettavan omaisuuden veroseuraamukset

Mahdollisille tuleville veroille ei anneta osituksessa omaisuuden arvostamisessa merkitystä, koska omaisuus arvostetaan ositushetken mukaiseen arvoonsa ja veroseuraamukset eivät ole tässä vaiheessa toteutuneita, vaan ne ovat ositushetkellä vielä piileviä ja määrältään epävarmoja kustannuksia. Yleistä, kaikkiin ositustilanteisiin ja kaikkiin omaisuuslajeihin sopivaa oikeusohjetta piilevän verovelan huomioon ottamisesta omaisuuden arvon määrittämisessä ei kuitenkaan ole mahdollista antaa.

Osituksen sovittelu

Ositusta on mahdollista sovitella sen jälkeen, kun osituslaskelman lopputulos on selvillä. Avioliittolain 103b §:n mukaan ositusta voidaan sovitella, jos ositus muutoin johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen tai siihen, että toinen puoliso saisi perusteettomasti taloudellista etua. Osituksen sovittelua harkittaessa on otettava erityisesti huomioon avioliiton kestoaika, puolisoiden toiminta yhteisen talouden hyväksi ja omaisuuden kartuttamiseksi ja säilyttämiseksi sekä muut näihin verrattavat puolisoiden taloutta koskevat seikat. Myös avioehto voidaan yksittäistapauksessa julistaa pätemättömäksi tai kohtuutonta avioehtoa sovitella. Henkilö ei voi edellyttää, että hänen elintasonsa osituksen jälkeen säilyy ennallaan, mutta osituksen kannalta on merkitystä, jos hän ositusratkaisun vuoksi menettäisi asuntonsa tai muun perusturvansa.

Mikäli ositus avioerossa mietityttää, Asianajotoimisto VisionLaw neuvoo kaikissa aviovarallisuuskysymyksissä. Ota meihin yhteyttä sivun alalaidan yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse osoitteella info@visionlaw.fi.

Open chat
1
Hei, kuinka voimme auttaa? Kerro asiasi - lakimies vastaa mahdollisimman pian :)