puh. 040 123 9111
Vision Law

Perinnöstä luopuminen ja ulosotto

Olet saamassa perinnön mutta sinulla on paljon velkoja ulosotossa. Voidaanko perinnön meneminen velkojille laillisesti estää ja jäävätkö velkojat nuolemaan näppejään? Perinnöstä luopuminen on mahdollista sekä perittävän eläessä, että perittävän kuoltua. Perinnöstä luopumista harkitsevan on syytä toimia nopeasti, varsinkin perittävän kuoleman jälkeisessä luopumisessa. Voidaanko perintö ulosmitata ja voiko tämän jotenkin välttää, lue artikkelimme perinnöstä luopuminen ja ulosotto, ja osaat toimia oikein!

Perittävän eläessä tapahtuva perinnöstä luopuminen

Velallinen voi luopua perinnöstään ennen perittävän kuolemaa noudattaen perintökaaren säännöksiä. Ennakkoluopuminen katsotaan sitovaksi myös ulosottovelkojia kohtaan, minkä takia velallisen oikeutta perintöön ei voida ulosmitata, jos hän voi osoittaa luopuneensa perinnöstä laissa säädetyllä tavalla. Perinnöstä luopuminen tulee tehdä kirjallisella ilmoituksella perittävälle tai laaditun testamentin hyväksymisellä.

Perinnöstä luopuminen perittävän kuoleman jälkeen

Perittävän kuoleman jälkeen tapahtuva luopumista kutsutaan nimellä jälkiluopuminen. Jälkiluopuminen tulee tehdä mahdollisimman nopeasti ja se on mahdollista, jos perillinen ei ole ennen luopumista ryhtynyt sellaisiin toimiin, joiden perusteella hänen voidaan katsoa jo ottaneen perinnön vastaan. Lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen, kuten esimerkiksi perunkirjoitus, ei kuitenkaan osoita perillisen ryhtyneen toimiin vastaanottaakseen perinnön. Luopuminen ei saa sisältää määräyksiä perintöosan jakamisesta eli se ei ole mahdollista, että perinnöstä luopuja ilmoittaa luopuvansa perinnöstä jonkun muun hyväksi. Kyseinen menettely ei saa laissa säädettyä suojaa velkojia vastaan ja sen lisäksi menettelyyn voi liittyä ei toivottuja veroseuraamuksia, esimerkiksi sekä perintövero että lahjavero.

Velkojen maksaminen on tietenkin suositeltavaa mutta velallisella on lain mukaan edellä kuvatut mahdollisuudet vaikuttaa siihen, ettei hänelle tulossa olevaa perintöä voida ulosmitata hänen velkojensa maksuun.

Mikäli perinnöstä ei ole ajoissa luovuttu ja kuolinpesän osakkaalla on velkoja ulosotossa, vodaan hänen osuutensa ulosmitata. Ulosmittausta säätelee ulosottokaari. Ulosottomiehen päätökseen liittyy maksukielto kuolinpesälle. Siinä kielletään kuolinpesän osakkaita ja hallintoa luovuttamasta velalliselle perinnönjaossa tulevaa omaisuutta. Kielto on voimassa heti, kun se on annettu tiedoksi. Maksukiellon tiedoksisaamisen jälkeen kuolinpesää koskee myös ns. määräämiskielto, jolla tarkoitetaan sitä, ettei pesän omaisuutta saa luovuttaa, pantata tai hävittää ilman ulosottomiehen lupaa. Mikäli omaisuudesta kuitenkin kiellon vastaisesti määrätään, on toimi ulosmittausvelkojiin nähden tehoton.

Toivottavasti tämä artikkeli perinnöstä luopuminen ja ulosotto auttoi sinua ymmärtämään, miten voit luopua perinnöstä laillisesti. Mikäli sinulla heräsi kysymyksiä aiheeseen liittyen tai haluat apua perintöasioissa, käänny VisionLaw asianajotoimiston asiantuntijoiden apuun.

Open chat
1
Hei, kuinka voimme auttaa? Kerro asiasi - lakimies vastaa mahdollisimman pian :)