puh. 040 123 9111
Vision Law

Testamentin teko – Näin testamentti tehdään

Testamentin teko saattaa kuulostaa hankalalta mutta kun luet tämän artikkelin, saat hyvän yleiskuvan testamentista sekä testamentin laatimisesta. Testamentin voi laatia joko itse tai lakimiehen avustuksella. Jälkimmäisessä tapauksessa testamentin tekijän tahto tulee usein selkeämmin kirjattua ja tilaisuudessa tehdyt muistiinpanot auttavat myös mahdollisessa testamentin tulkintariidoissa.

Mikä on testamentti

Testamentti on ainoa asiakirja, jolla voi tehokkaasti määrätä omaisuudesta ja sen käytöstä sen jälkeen, kun henkilö ei enää itse ole siitä määräämässä Testamentti on siis kuolemanvarainen oikeustoimi, jota sääntelee tiukat muotovaatimukset. Testamentin tekijä voi periaatteessa vapaasti määrätä omaisuudestaan. Jos kuitenkin testamentin tekijällä on rintaperillisiä eli lapsia, rajoittaa vapaata määräysvaltaa ns. lakiosa, joka on puolet perintöosasta.

Testamentti voi olla yleistestamentti tai erityistestamentti, jolla testamentataan tietty erikseen määritelty omaisuus. Voit testamentata omaisuuden täydellä omistusoikeudella tai antaa testamentin saajalle vain hallintaoikeuden. Myös aviopuolisoiden keskinäinen testamentti on varsin yleinen ja erityisen tarpeellinen uusioperheissä.

Näin testamentti tehdään

Testamentti on tehtävä kirjallisesti ja henkilökohtaisesti, valtakirjaa ei voi käyttää. Testamentin voi laatia kuka tahansa täysi-ikäinen ja tervejärkinen henkilö. Testamentti on todistettava kahden todistajan allekirjoituksin. Todistajien tulee myös olla yhtä aikaa läsnä todistushetkellä. Todistajaksi kelpaa vain 15 –vuotta täyttänyt esteetön oikeustoimikelpoinen henkilö. Testamentin todistajaksi eivät kelpaa mm. läheisessä suhteessa testamentin tekijään olevat henkilöt, kuten esimerkiksi aviopuoliso, lähisukulainen sekä kaikki ne, joille on testamentissa määrätty tulevaksi omaisuutta.

Lain vaatimaa määrämuotoa on noudatettava, jotta testamentista tulisi pätevä. Testamentti voidaan koska tahansa myös peruuttaa tekemällä samasta omaisuudesta uusi testamentti tai hävittämällä testamentti. Ennen testamentin laatimista on syytä tarkkaan miettiä, mitä omaisuudelleen haluaa tapahtuvan kuolemansa jälkeen.
Tullakseen voimaan, testamentti on muistettava allekirjoittaa sekä todistuttaa.

Testamentin toimeenpanija

Testamentin tekijä voi testamentissa määrätä myös testamentille toimeenpanijan, jonka tehtävä on testamentin tekijän kuoleman jälkeen toteuttaa testamentin tekijän tahto. Testamentin toimeenpanija on siis henkilö, joka on perittävän määräyksestä saanut valtuuden hallita kuolinpesää perillisten ja mahdollisen testamentinsaajan sijaan. Käytännössä testamentin toimeenpanijoina toimivat yleensä lakimiehet.

VisionLaw on laatinut ilmaisen malliasiakirjan, jonka avulla perusmuotoinen testamentti voidaan hyvin laatia. Malliasiakirjoihin pääset täältä.

Tarjoamme asiakkaillemme myös testamentin laadintaa etänä verkossa edulliseen hintaan. Tällöin lakimies laatii testamentin netissä yhdessä asiakkaan kanssa. Testamentin teko on palvelussa tehty erittäin helpoksi ja se tilataan lakipalveluiden verkkokaupasta lakikaupasta, jonka löydät täältä. Tämän jälkeen riittää, kun asiakas on netin ääressä sovittuna aikana!

Testamentin teko onnistuu luonnollisesti myös toimistollamme, mikäli haluat keskustella perintöasioista lakimiehen kanssa kasvokkain tai haluat laatia monimutkaisemman testamentin. Varaa tällöin aika testamentin laatimiseen puhelimitse numerosta 0401239111 tai osoitteesta info(at)visionlaw.fi.

Open chat
1
Hei, kuinka voimme auttaa? Kerro asiasi - lakimies vastaa mahdollisimman pian :)