puh. 040 123 9111
Vision Law

Yrittäjän tärkeät sopimukset

Ennakointi on viisasta ja erityisen tärkeää se on yrittäjälle. Innostunut yrittäjä unohtaa usein huolellisesti laadittujen sopimusten merkityksen. Liian usein lakiasioita ja sopimuksia aletaan miettiä vasta, kun jokin yllättävä asia on jo tapahtunut. Sopimusten tekeminen ja päivittäminen on yrittäjälle yhtä tärkeää, kuin vakuutusten ottaminen.
Yrittäjän tärkeät sopimukset ja asiakirjat voidaan jakaa kahteen kategoriaan, yrityksen omiin sopimuksiin sekä yrittäjän henkilökohtaisiin asiakirjoihin.

Yrityksen sopimukset
Yrittäjälle on tärkeää laatia kaikista keskeisistä liiketoimintaan liittyvistä asioista tarvittavat sopimukset mahdollisimman hyvissä ajoin. Yrittäjän tärkeät sopimukset voivat liittyä yhtiökumppaniin, sijoittajaan, uuden työntekijän palkkaamiseen, tavarantoimittajaan, palvelun tarjoamiseen tai -tarjoajaan.

Osakassopimus
Kun perustat yrityksen jonkun toisen kanssa, osakassopimus on yksi tärkeimmistä dokumenteista. On tärkeää sopia huolella, miltä yhtiökumppanuutenne pitäisi näyttää ja laatia yhtiömuodosta riippuen sitä koskeva sopimus. Lakikaupastamme saat osakassopimuksen etänä kätevästi ja edulliseen hintaan.

Salassapitosopimus ja kilpailukieltosopimus
Yhteistyökuvioissa joudut usein paljastamaan kaupallisesti arkaluontoisia yritystäsi koskevia tietoja. Tällaisessa tapauksessa hyvä tapa suojata oman yrityksesi tietoja on tehdä salassapitosopimus yhteistyökumppanin kanssa.
Kilpailukieltosopimuksella voidaan rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä työsopimus tai johtajasopimus työsuhteen päättymisen jälkeen sellaisen työnantajan kanssa, joka katsotaan kilpailijaksi. Salassapitosopimuksesta ja kilpailukieltosopimuksesta voit lukea lisää täältä.

Työsopimus
Palkatessasi yritykseesi työntekijää, tulee sinun tehdä työntekijälle työsopimus. Työsopimus määrittelee työntekijäsi tehtävät ja velvollisuudet sekä sen, mitä lupaat hänelle niistä hyvittää.

Toimeksiantosopimus
Toimeksiantosopimus tarkoittaa toimeksiantajan ja toimeksisaajan välistä sopimusta siitä, mitä toimeksiantoon sisältyy ja millä ehdoin toimeksiantosuhteessa toimitaan. Sopimus voi koskea esimerkiksi asiantuntijapalvelun ostamista

Jakelusopimus
Jos haluat tuotteen valmistajana myydä tuotettasi tietyllä alueella, voit tehdä jakelusopimuksen ulkopuolisen toimijan kanssa. Jakelusopimuksella annat toiselle osapuolelle jakeluoikeudet.

Agenttisopimus
Agentti eli edustaja myy ja markkinoi tuotteitasi. Agenttisopimus antaa edustajalle mahdollisuuden toimia yrityksesi puolesta.

Lisenssisopimus
Patentin, tavaramerkin tai muun tekijänoikeuden haltijana voit antaa jollekin toiselle oikeuden käyttää IPR oikeuttasi myöntämällä lisenssin. Lisenssisopimus määrittelee käyttöoikeuden laajuuden.

Alihankintasopimus
Yrityksesi kasvaessa osan töistä voi tehdä paitsi työntekijä, myös alihankkija. Alihankintasopimukselle määrittelet työn tavoitteet ja lisäksi siinä suojelet yritystäsi, mikäli alihankkija epäonnistuu työssään.

Valmistussopimus
Mikäli haet suunnittelemallesi tuotteelle valmistajaa, tulee sinun laatia valmistussopimus. Valmistussopimuksessa eritellään molempien osapuolten velvollisuudet.

Yrittäjän henkilökohtaiset sopimukset
Yrittäjä ei aina huomaa ajatella, miten yrittäjän omat asiat on järjestetty esimerkiksi avioeron, sairauden tai kuoleman varalta.

Avioehtosopimus
Avioehto liitetään avioeroon ja se koetaan usein negatiiviseksi asiaksi. Avioehto tehdään kuitenkin niin avioeron kuin kuoleman varalle. Avioehtosopimuksella pyritään hallitsemaan riitatilanteita, joita avioliiton päättyessä tulee eteen. Avioehtosopimus voidaan laatia esimerkiksi niin, että ainoastaan yritystoiminta suljetaan avio-oikeuden ulkopuolelle. Avioliitto päättyy aina, joko avioeroon tai toisen puolison kuolemaan, ja molemmissa tapauksissa asialla on vaikutusta yritysomaisuuteen.

Edunvalvontavaltuutus
Oletko miettinyt, kuka hoitaa omat ja yrityksen asiat, jos tulet kykenemättömäksi huolehtimaan niistä itse?
Edunvalvontavaltakirjalla jokainen voi turvata ja päättää omien asioidensa hoidosta sen varalta, että myöhemmin tulee kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi sairauden vuoksi. Maistraatin sivuilla on hyvä tietopaketti edunvalvonnasta.

Testamentti
Yrittäjän kannattaa varautua kuolemaan vakuutuksen lisäksi paitsi avioehtosopimuksella, myös testamentilla. Testamentissa voi yrittäjä suunnitella etukäteen myös yritystoiminnan jatkoa. Jos yrittäjällä on alaikäisiä lapsia, korostuu testamentin tärkeys yrittäjälle, sillä alaikäinen ei voi olla mukana yritystoiminnassa.

VisionLaw on tuonut kiireiselle yrittäjälle helpon tavan kartoittaa, millä mallilla yrityksen ja yrittäjän sopimukset ja asiakirjat ovat. Yrittäjän tärkeät sopimukset on helppo kartoittaa tarvekartoituksella eli yrityksen terveystarkastuksella, jonka pääsee tekemään tästä linkistä.

Open chat
1
Hei, kuinka voimme auttaa? Kerro asiasi - lakimies vastaa mahdollisimman pian :)