puh. 040 123 9111
Vision Law

Lähestymiskielto – Miten lähestymiskieltoa haetaan?

Lähestymiskielto voi antaa suojaa rikoksen uhkaa tai vakavaa häirintää vastaan. Lähestymiskielto voidaan määrätä sille, joka uhkaa sinua tai esimerkiksi lapsiasi. Lähestymiskieltoa haetaan hakemuksella käräjäoikeudelta. Mikäli tilanne on niin akuutti, että lähestymiskieltoa tarvitaan nopeasti, voidaan hakea myös väliaikaista lähestymiskieltoa joko käräjäoikeudelta tai poliisilta. Väliaikainen lähestymiskielto tulee voimaan heti.

Miten lähestymiskieltoa haetaan?

Lain mukaan lähestymiskieltoa haetaan käräjäoikeuteen tehtävällä hakemuksella. Hakemuksessa kuvataan mahdollisimman yksityiskohtaisesti, minkälaisen häirinnän tai uhan kohteeksi olet joutunut, kuka uhkaa tai häiriköi, minkälainen tilanne tulee olemaan myöhemmin ja onko sinulla asiasta todisteita tai todistajia. Hakemus tulee tehdä mahdollisimman huolellisesti ja sen tekemisessä kannattaa apuna käyttää lähestymiskieltoasioihin perehtynyttä lakimiestä.

Lähestymiskieltoasian käsittely oikeudessa

Lähestymiskieltoasiat käsitellään käräjäoikeudessa kiireellisenä. Lähestymiskieltoasian käsittely muistuttaa rikosasian käsittelyä, jossa molemmat osapuolet kutsutaan oikeudenkäyntiin, molemmille annetaan mahdollisuus ilmaista kantansa ja asiassa kuullaan vielä tarvittaessa todistajia. Kun lähestymiskielto tuomitaan, tulee se voimaan heti, vaikka tuomiosta valitettaisiin.

Lähestymiskiellon sisältö

Lähestymiskielto voidaan määrätä perusmuotoisena, laajennettuna tai perheen sisäisenä lähestymiskieltona. Perusmuotoiseen lähestymiskieltoon määrätty henkilö ei saa tavata suojattavaa henkilöä eikä muutenkaan ottaa häneen yhteyttä tai yrittää sitä. Suojattavaa henkilöä ei saa myöskään seurata tai tarkkailla.
Laajennetussa lähestymiskiellossa määrätään lisäksi kielto oleskella tietyllä alueella, kuten suojattavan henkilön vakituisen asunnon, loma-asunnon, työpaikan tai muun oikeuden ratkaisussa erikseen määrätyn paikan läheisyydessä.
Perheen sisäisen lähestymiskiellon edellytykset on tiukemmat. Tällainen kielto voidaan määrätä ainoastaan henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvan rikoksen tai sen uhan torjumiseksi. Perheen sisäiseen lähestymiskieltoon määrätyn henkilön on poistuttava yhteisestä asunnosta eikä hän saa palata sinne.

Lähestymiskielto on voimassa enintään vuoden kerrallaan. Perheen sisäisen lähestymiskiellon maksimikesto on kolme kuukautta. Lähestymiskiellon jatkamista voi hakea käräjäoikeudelta. Lähestymiskielto voidaan uudistaa enintään kahdeksi vuodeksi.

Lähestymiskiellon rikkominen on säädetty rangaistavaksi teoksi. Rangaistus on sakkoa tai vankeutta enintään vuosi. Lähestymiskiellon rikkominen on ns. virallisen syytteen alainen, joten syyttäjä ajaa aina syytettä kiellon rikkojaa vastaan

VisionLaw auttaa myös lähestymiskieltoa koskevissa asioissa. Käänny rohkeasti puoleemme hyvissä ajoin niin vältät ikävät ristiriitatilanteet. Lähestymiskieltoasioihin, kuten muihinkin yksityishenkilöiden asioihin voi saada maksuttoman oikeudenkäynnin eli oikeusavun, jonka lakimiehemme myös hakevat sinulle osana palveluamme.

Open chat
1
Hei, kuinka voimme auttaa? Kerro asiasi - lakimies vastaa mahdollisimman pian :)